עורך דין פשיטת רגל

מדיניות האשראי, תרבות הצריכה, חוסר איזון כלכלי, יוקר המחייה – כל אלה ועוד נסיבות רבות עשויות להביא את הציבור לכדי פשיטת רגל, או בשמה החדש: חדלות פירעון. מדובר בהליך מורכב וממושך, במסגרתו צפויים החייבים להתמודד עם מערכות החוק ולצמצם עד למינימום ההכרחי את השגרה הכלכלית שניהלו עד כה, מה שמחייב ליווי וייצוג מאת עורך דין פשיטת רגל שיסייע בצליחת התהליך עד לקבלת ההפטר.

מה זה פשיטת רגל בעצם?

פשיטת רגל (או בשמה החדש מאז שנת 2018: חדלות פירעון ושיקום כלכלי) היא התהליך המאפשר לאנשים שנקלעו לחובות להגיע להסכמות עם הנושים שלהם, לכנס את נכסיהם ובכך לפרוע את חובותיהם במשך תקופה, שאחריה יוכלו "לאפס" את מצבם הכלכלי ולהתחיל מחדש. תוכנית חדלות הפירעון תאפשר לכל אחד מהנושים לקבל את חלקו היחסי מתוך ההחזר החודשי, הנקבע על ידי מנהל מיוחד בהתאם ליכולת הכלכלית של כל חייב.

ההליך החדש אמנם נותר בתכליתו הזהה להליך פשיטת הרגל, אך הוא קצר ויעיל יותר ממקודם. בנוסף, התווסף אליו גם הליך של שיקום כלכלי המאפשר לחייבים להסתלק מחובותיהם בסופו של דבר וזאת על ידי החלטה לאשר בהליך פשיטת רגל הפטר לחייבים, המסמל את סיום ההליך ומחיקת יתרת החובות.

 

מה חשוב שתדעו על הליכי פשיטת הרגל?

האפשרות להצטרף לתהליך עוברת דרך מספר תנאי סף, כאשר הראשון שבהם הוא הגדרתם של חייבים כמי שנקלעו ל"הסתבכות כלכלית" – מצב שבו בנסיבות שבתום לב, הם נקלעו לחובות העולים על סך ההכנסות וכעת אינם מסוגלים עוד לשלם אותם. תנאי נוסף להשתלבות בתוכנית הוא סכום החובות הכולל, החל מ-50,000 ש"ח. כעת, ישובצו החייבים לשני מסלולי חייבים בהתאם להיקף החובות:

  • עד לסכום חובות כולל של 150,000 ₪ (הסכום המדויק משתנה מעט מידי שנה) יועברו החייבים למסלול פשיטת רגל במערכת ההוצאה לפועל.
  • מסכום של 150,000 ₪ ומעלה, יועברו החייבים למסלול פשיטת רגל בבית המשפט (תחת סמכותו של הממונה על חדלות פירעון, לשעבר כונס הנכסים הרשמי.
עורך דין פשיטת רגל
עורך דין פשיטת רגל

בנוסף, מרגע שהוגשה בקשה לפשיטת רגל וניתן ממנה צו פתיחת הליכים, חלה הקפאת הליכי הגבייה שנוהלו נגדו מצד נושים, הוצאה לפועל וכל גורם אחר. מכאן והלאה, עומדת לחייב האפשרות לפרוע את חובותיו אך ורק דרך מימוש נכסים והפקדות חודשיות לתוך קופה אחת, ממנה ישולמו חובותיו בסופו של דבר.

עניין נוסף שחשוב לדעת הוא שאת התהליך המלא מלווה נאמן – גורם מוסמך שמונה לכך מטעמו של הגוף הממונה ושמפקח באופן הדוק וישיר על פעולותיו של החייב. הנאמן הוא הגורם שמאשר החלטות, מממש את נכסי החייב ודואג להעביר לנושים את כספם מתוך הקופה.

בסופו של דבר, הוא יהיה גם האחראי להמליץ לבית המשפט על מתן צו הפטר, המבטא את סוף ההליך ויציאה לדרך כלכלית חדשה. חוסר שיתוף פעולה עם הנאמן ובעיקר ניצול לרעה של התהליך, יביאו לכדי הימנעות מקבלת ההפטר ולעתים אף לביטול השתתפותו של החייב בהליך חדלות הפירעון.

 

פשיטת רגל ופירוק חברה

גם חברות עשויות להגיע לכדי חדלות פירעון ולעבור תהליך שבמסגרתו ישולמו חובותיהן לנושים. ההצטרפות להליך מותנית בחובות בסכום כולל של 75,000 ₪ לפחות, לתאגידים וחברות בעלי זיקה למדינת ישראל המנהלים כאן את עסקיהם ורשומים בישראל, או לחילופין בבעלותם נכסים בישראל.

להבדיל מהליכי פשיטת רגל של יחידים, האחראי בהליכי פש"ר של חברות הוא בית המשפט המחוזי היושב באזור שבו התאגיד רשום ומנהל את עסקיו. בית המשפט ישיב לבקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון בתוך 21 ימים ואם אישר את הבקשה, ינוהל דיון שיקבע האם החברה תפורק, תופעל באופן זמני או שתמשיך לפעול ולהשתקם לגמרי.

כאשר מוחלט על פירוק החברה, ההליך יתרחש כך שכל הנכסים והרווחים של החברה יחולקו בין הנושים שלה, לרבות החיוב לשלם בגין פשיטת רגל פיצויים לעובדים כנושים מובטחים. בסיום התהליך, החברה תחדל מלהתקיים ותחוסל, על ידי מחיקתה מרשות התאגידים.

אם נקבעה הפעלה זמנית, לרוב היא תעמוד על הפעלה למשך 30 ימים, בהם הנאמן הממונה על ההליך יבדוק את מצב החברה ויעריך את הסיכוי לשקם אותה. אם קיים מימון המאפשר לחברה להמשיך בפעילותה וככל שסביר שהמשך פעילותה לא יפגע בנושים ואף יטיב איתם, יוציא בית המשפט צו שיקום כלכלי המפרט את תוכנית השיקום שעל החברה לעמוד בה.

 

כיצד עורך דין פשיטת רגל יוכל לעזור לכם?

הליכי פשיטת הרגל נחשבים למורכבים, ממושכים, מסועפים ומכילים התחייבויות רבות. מכאן שחשוב מאוד להבין את תהליך פשיטת הרגל והשלכותיה ולהתמודד כראוי עם החלטות משפטיות שנלקחו בנושא ושדורשות מהחייב לשתף עמן פעולה גם כאשר הדבר מתנגש באינטרסים מסוימים (למשל מכירה ומימוש של דירת מגורים השייכת לחייב).

עורך דין פשיטת רגל שצבר ניסיון סביב הנושא, יוכל לעבור על כל הנתונים הכלכליים ולספק ייעוץ מקדים בנוגע לדרכי הפעולה האפשריות, כאשר מסלול חדלות הפירעון הוא רק אחת מהן. למעשה, במקרים רבים ימליץ עורך דין לפשיטת רגל דווקא על אפשרות אחרת כמו איחוד תיקים או הסדר חוב וזאת על סמך הנסיבות הספציפיות של כל חייב.

גם כאשר מסתמן הליך פשיטת הרגל כאפשרות הטובה ביותר, חשוב לדעת כיצד לנסח את הבקשה ולכלול בה את כל הפרטים, לשמור על אופן הצגה של הדברים תוך ראיית הצרכים האישיים של המבקש ולהימנע מסממנים שעשויים להכשיל את הבקשה ולגרום לדחייתה.

פה טמון ניסיונו המקצועי של עורך דין פשיטת רגל, שיוכל למצות את כל השיקולים סביב הנושא ולפעול בצורה מדויקת, שקולה ואחראית כדי להביא אתכם בסופו של דבר לכדי הפתרון המתאים להסדרת החובות וממנו למחיקת חובות.

הליווי המקצועי נמשך לאורך כל התהליך, כך שהוא יאפשר לחייבים לשמור על זכויותיהם ועל האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותם במצבים שונים, להתנהל כראוי לאורך הדרך ולהימנע מסיבוכים וקשיים שהגורם הממונה ואף הנאמן עשויים לזהות כאלמנטים שדוחים את קבלת ההפטר וגורמים לנזק כלכלי בלתי הפיך לחייב.

עורך דין המתמחה בהליכי פשיטת רגל יוכל לטפל גם בסוגיות מורכבות יותר, כמו למשל פשיטת רגל פעם שנייה בחיים המתאפשרת תחת תנאים צרים ביותר, טיפול בחובות מזונות, החזר משכנתא ועוד. כל אלה מבטיחים יציאה בסופו של דבר לפרק כלכלי נקי וחדש, ללא חובות עבר ומשקעים כלכליים הפוגעים בצמיחה העתידית.

 

מידע לחייבים בנוגע לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

החל מספטמבר 2019, נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (התשע"ח, 2018), שהחליף הלכה למעשה את פקודת פשיטת הרגל שהייתה נהוגה עד לאותו הזמן. החוק החדש מתמקד בשיקום הכלכלי של החייבים והשתלבותם התקינה מחדש בעולם הכלכלי, תוך הגדרת תקופת שיקום לפרק זמן של 4 שנים ובסיומה יקבל החייב הפטר מיתרת חובותיו, כלומר שתבוצע לו מחיקת חובות.

ההליכים מנוהלים בהתאם לערכאה הרלוונטית לסכום החוב ומעורבים בהם נושים, נאמנים, גורם ממונה ובעלי עניין נוספים, שתכליתם תהיה לדאוג להשאת החזר החובות, בד הבד עם ביצוע השיקום הכלכלי בהצלחה. החוק מבטא שינוי תפיסתי כלפי החייבים שעד כה סבלו מקלון בשל הגדרתם כפושטי רגל ומאפשר לחייבים להשתקף כמי שנקלעו לתסבוכת כלכלית ולא לתחבולה או לרמאות שגרמה להם לרדת מנכסיהם.

לבדיקת דרכי הפעולה המתאימות ביותר למקרה שלכם וקבלת ייצוג משפטי איכותי ומקצועי להליכי חדלות פירעון, צרו קשר עוד היום עם עורכת דין קארין ישראל.

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?