עורך דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל משמש הזרוע ביצועית של חייבים וזוכים בתיקי הוצאה לפועל. במסגרת תפקידה של רשות האכיפה והגבייה, מבוצעת אכיפה של החלטות שיפוטיות כמו פסקי דין וחובות שנצברו עקב חיובים שלא שולמו בזמן כמו שטרות, משכנתאות, דוחות ועוד. מכיוון שתפקידה של המערכת איננו לספק הכרעה בנושא אלא רק לבצע את הליכי הגבייה, חשוב שיהיה לצדכם עורך דין הוצאה לפועל מקצועי שיוכל להביא אתכם למטרה – בין אם אתם חייבים בתיק ובין אם אתם זוכים.

עורך דין הוצאה לפועל המייצג את החייבים בתיק

אמנם הזכות הברורה והמיידית בכל הליך גבייה שמורה לזוכים הנאבקים על קבלת כספם, אך גם החייבים בתהליך זכאים לזכויות מסוימות, עליהן חשוב שישמור עורך דין הוצאה לפועל מנוסה ומיומן במיוחד. למעשה, ניתן לפנות לעורך דין בנושא בכל שלב, אם כי המועד המומלץ ביותר לקבל התייעצות יהיה כבר עם קבלת מכתב האזהרה או מכתב התראה לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל.

חייבים רבים שנפגשים לראשונה עם מערכת הגבייה, ממהרים לבדוק מה זה הוצאה לפועל בעצם ולמה הם צפויים. עליכם לדעת שככל שחולף הזמן ללא הסדרה אפקטיבית של החוב, הסנקציות כלפיכם כחייבים יהיו משמעותיות יותר ויותר, כך שחשוב להתייעץ משפטית מוקדם ככל הניתן ולבלום את הצעדים שינקוט הזוכה נגדכם, לרבות צבירת ריביות גבוהות שימנעו מכם לסגור את התיק גם שנים אחר כך.

עורך דין הוצאה לפועל
עורך דין הוצאה לפועל בראשון לציון קארין ישראל

דרכי הגנה על חייבים בתיקי הוצאה לפועל

מלבד היותה של מערכת ההוצאה לפועל כלי לטובת הזוכים, היא מעניקה גם הגנות שונות מכוח החוק לחייבים, בהן יוכל עורך דין לבצע שימוש מושכל כדי להתמודד עם החוב כראוי ולסייע בהסדרתו היעילה והמהירה. בטבלה הבאה מצוינות כמה מההגנות הללו:

סוג ההגנה מה מתבצע במסגרתה?
כתב התנגדות כתב התנגדות בהוצאה לפועל היא מונח מקביל לכתב הגנה בבית משפט. ניתן להגיש כתב התנגדות בתיקי שטרות וסכום קצוב כאשר לחייב יש טענות כלפי החוב הנטען על ידי הזוכה. המועד להגשת התנגדות היא 30 ימים מיום קבלת האזהרה. עם קבלת כתב ההתנגדות בתיק יעוכבו ההליכים ובירור המחלוקת יעבור לבית משפט השלום המוסמך לדון בתיק.
בקשה לביטול/ עיכוב הליכים כאשר קיימות נסיבות מוצדקות שניתן לדרוש בגינן לבטל / לעכב את ההליכים בתיק ההוצאה לפועל (למשל כאשר חייב צריך לצאת מהארץ ומוטל נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ), יוכל עורך דין הוצאה לפועל לנסח בקשה מתאימה לבטל / לעכב את ההליכים.
טענת פרעתי טענת פרעתי ניתן להגיש במקרים שבהם החוב כבר נפרע טרם פתיחת תיק ההוצל"פ אך מסיבה כלשהי הנושא "התפספס" והתיק אכן נפתח, עורך דין  ינסח את הבקשה תוך הצגת כל המסמכים וההוכחות שמגבות אותה. בנוסף, עורך הדין יפנה במכתב אל הזוכים הדורש מהם לבטל את ההליך לאלתר.
עריכת חקירת יכולת מיועד לחייבים שנקלעו לחובות ושאינם מסוגלים לשלם את החוב במלואו ומעוניינים לעלות בפני רשם ההוצאה לפועל בכדי שזה ייקבע צו תשלומים חודשי התואם את יכולתם הכלכלית. את הבקשה לחקירת יכולת ניתן להגיש תוך 21 ימים מיום קבלת מכתב האזהרה.
איחוד תיקים אם לחייב נפתחו כמה תיקים שונים, עורך דין יוכל להגיש בקשה לאחד אותם לכדי תיק אחד. הדבר יביא לכדי התייעלות בפריסת התשלומים, בהקטנת הריביות השנתיות שנצברות בכל תיק ובהחזר החובות לאורך פרק זמן מסוים.
צו תשלומים כאשר החייב לא יכול לשלם את החוב במלואו ומעוניין לפרוס את התשלום, עורך דין הוצאה לפועל יוכל להגיש מטעמו בקשה למתן צו תשלומים, בה יפרט את אפשרות תשלום החוב והתקופה המבוקשת לפריסה, בהתאם לסכום חודשי שבו יוכל לעמוד.
כניסה לחדלות פירעון חייבים שסך חובותיהם עולה על הכנסותיהם, יוכלו לשקול בכפוף להתייעצות עם עורך דין הוצאה לפועל להיכנס לתכנית חדלות פירעון. מדובר בתוכנית ייחודית של כ-4 שנים, בה חדלי הפירעון יידרשו להסדיר את חובותיהם בכפוף לתשלום חודשי ולמימוש נכסיהם. בסיום, תתרחש עבורם קבלת הפטר בהוצאה לפועל, המוחקת למעשה את יתרת החובות.

 

מהו הזמן המומלץ על חייב לפנות לעורך דין הוצאה לפועל

שאלה שנשאלת רבות על ידי החייבים היא מתי אני צריך לפנות לעורך דין הוצאה לפועל? יש תשובה אחת ברורה לשאלה זו: ברגע שאתה יודע או חושב שעומדים לפתוח נגדך תיק בהוצאה לפועל. ישנם מקרים בהם חייב יודע מראש כי עומד להיפתח נגדו תיק הוצאה לפועל, לדוגמא במקרה שצ'ק שהוא מסר חזר מסיבה מסוימת או שהזוכה התריע בפניו בדרך כלשהי כי הוא מתכוון לפתוח נגדו תיק הוצאה לפועל, זהו הזמן האידיאלי לפנות לעורך דין ולקבל ייעוץ משפטי בנושא, הכנה מוקדמת של חייב עם חוב בהוצאה לפועל כאשר חרב העיקולים עדיין לא מונחת על צווארו מאפשרת לבחון בנחת את כל האפשרויות העומדות בפני החייב ולקבל החלטה מושכלת על דרך פעולה בתיק.  אם כך, אין זמן מפורש בו מומלץ לפנות לעורך דין הוצאה לפועל- ככל שיקדים החייב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי כך יגדלו סיכוייו להימנע מעיקולים והגבלות מיותרים.

עורך דין הוצאה לפועל
חשוב לפנות מהר ככל הניתן לעורך דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל המייצג את הזוכים בתיק

במקרים רבים, פתיחת תיק הוצאה לפועל היא האפשרות היחידה שנותרה בידם של זוכים שונים, שנאלצים לגבות כך את כספם מגורם אחר. בין אם מדובר בחוב שנוצר בעקבות חוזה, שטר כספי או פסק דין, עורך דין מנוסה יוכל לסייע לזוכים לגבות את הכסף המגיע להם. ועם זאת, חשוב להבהיר שפתיחת תיק הוצאה לפועל לא תסתכם רק בדרישה לתשלום החוב וקיימים במערכת הוצאה לפועל שלבים שונים, בהם הזוכה יכול לנקוט כלפי החייב.

רבים סבורים השלב ההתחלתי של גביית חוב היא שליחת מכתב התראה לחייב בטרם פתיחת התיק. אך הדבר נכון רק בתיקי שנפתחו לשם ביצוע תביעה על סכום קצוב. במקרים אלו, נדרש הזוכה לשלוח מכתב התראה בנוגע לפתיחת התיק נגדו. מכתב זה מיידע ומזהיר את החייב שעליו לשלם את חובו לזוכה בתוך 30 ימים כדי להימנע מפתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו. תיקי שטרות, משכון ופסקי דין אינם מחייבים את הזוכה להתריע בפני החייב על פתיחת התיק, ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל באופן מיידי ובכך לחסוך זמן יקר.

מתי נדרשים שירותיו של עורך דין הוצאה לפועל בגביית חובות?

גביית חובות נחשבת להליך משפטי מובהק, שבתוכו קיימת בירוקרטיה רבה וגם צורך בבקיאות בסדרי הדין, התקנות, חוק ההוצאה לפועל, פסיקות שהתקבלו בדיונים בנושא בבית המשפט ועוד. ההליך עשוי להיות נוקשה ומפרך בקרב מי שאינם עוסקים בכך באופן קבוע, לא כל שכן אינם עורכי דין המצויים ברזי החוק והמשפט בתחום.

מכיוון שמרבית התיקים בהוצאה לפועל אינם מסתיימים בהסדרה מיידית של החוב, נדרש עורך הדין להשתמש בכישורים והמיומנויות המקצועיות שברשותו כדי לייעל את התהליך ואף לקצר אותו ככל שניתן. פנייה לעורך דין מומחה לגביית חובות תגדיל משמעותית את סיכויי גביית החוב ותקצר במרבית המקרים את הזמן לגביית החוב.

מדובר בתהליך שאיננו מסתיים ביום אחד בלבד ודורש מאמצים משפטיים רבים, בין היתר לאור העובדה כי מול הזוכים עומדות גם זכויותיהם של החייבים בתהליך וחשוב להבין כיצד להימנע מסרבול בעקבות התנגשות זכויות החייבים ולהבטיח בכל זאת את תשלום כספו של הזוכה. גם במקרים בהם החייב יפעל מאחת מדרכי ההגנה העומדות לו, יוכל הזוכה לנקוט בהליכים שיבטיחו את מלוא החוב למקרה שלא תיצלח הגנתו של החייב, דוגמא לכך: זוכה פתח תיק הוצאה לפועל ע"ס 150,000 ש"ח נגד חייב בגין מספר שיקים חוזרים שמסר לו החייב. לזוכה ידוע כי החייב מחזיק בבעלותו דירת מגורים אך בטרם הגיע המועד להטלת עיקולים הגיש החייב בקשה לפריסת החוב ל-48 תשלומים בהתאם למקובל בחוק ההוצאה לפועל. במקרה כזה, קיים חשש כי החייב הגיש את הבקשה לפריסת החוב לשם עיכוב הליכים בלבד ומטרתו היא למכור את הדירה שבבעלותו כל עוד לא מוטל עליה עיקול, להבריח את כספי המכירה, וכך לא יוכל הזוכה להיפרע מהחוב. עורך דין המיומן בייצוג זוכים וגביית חובות יפעל להטלת עיקול על דירת המגורים כתנאי לאישור פריסת החוב לתשלומים ובכך יבטיח את תשלום החוב לזוכה. זוהי דוגמא אחת מיני רבות, אשר ממחישה את חשיבותו של עורך הדין בניהול תיק ההוצאה לפועל.

צריכים ייצוג בהוצאה לפועל- יש לכם למי לפנות

משרד עורכי הדין קארין ישראל נמנה עם עילית משרדי הגבייה בישראל ומתמחה בדיני הוצאה לפועל, כינוס נכסים, דיני בנקאות ועוד. למשרד מומחיות ייחודית בניהול הליכי גבייה עבור חברות מסחריות תוך שירות אישי וזמין לכל לקוח, תכנון מקצועי להליך הגבייה ושאיפה להליך חלק ומהיר ככל שניתן.

בנוסף, למשרד מחלקה המתמחה בייצוג חייבים בהליכי הוצאה לפועל וחדלות פירעון, ייצוג חייבים בהסדרי חוב, פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל, ליווי בהליכי חדלות פירעון ועוד. הבקיאות המקצועית שבייצוג לקוחות משני צידי המתרס, מעניקה למשרד זווית ראייה רחבה, המשמשת לבחירת טקטיקות משפטיות בהתאם לניסיון והידע שבייצוג הצד השני.

עורך דין הוצאה לפועל
עורכת דין קארין ישראל מומחית בניהול תיקי הוצאה לפועל
שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?