עורך דין הוצאה לפועל

במסגרת תפקידה של רשות האכיפה והגבייה, מבוצעת אכיפה של החלטות שיפוטיות כמו פסקי דין וחובות שנצברו עקב חיובים שלא שולמו בזמן כמו שטרות, משכנתאות, דוחות ועוד. מכיוון שתפקידה של המערכת איננו לספק הכרעה בנושא אלא רק לבצע את הליכי הגבייה, חשוב שיהיה לצידכם עורך דין הוצאה לפועל שיוכל להביא אתכם למטרה – בין אם כזוכים ובין אם כחייבים.

עורך דין הוצאה לפועל המייצג את הזוכים בהליך הגבייה

במקרים רבים, תהליך הוצאה לפועל הוא האפשרות היחידה שנותרה בידם של זוכים שונים, שנאלצים לגבות כך את כספם מגורם אחר. בין אם מדובר בחוב שנוצר בעקבות חוזה, שטר כספי או פסק דין, עורך דין הוצאה לפועל יוכל לסייע לזוכים לגבות את הכסף המגיע להם. ועם זאת, חשוב להבהיר שפתיחת תיק הוצאה לפועל לא תסתכם רק בדרישה לתשלום החוב וקיימים במערכת הוצאה לפועל שלבים שונים, בהם הזוכה יכול לנקוט כלפי החייב.

 

שלבים והליכים כלפי חייבים בהוצאה לפועל

השלב ההתחלתי שיבוצע מיד עם פתיחת התיק, יהיה שליחה של מכתב התראה הוצאה לפועל לחייב, בנוגע לפתיחת התיק נגדו. מכתב זה מיידע ומזהיר את החייב שעליו לשלם בתוך 30 ימים כדי להימנע מהליכים נוספים נגדו. אם התשלום לא יוסדר בתום 30 הימים, מערכת ההוצאה לפועל תוכל לפעול בדרך של הגבלות ועיקולים שונים על החייב, ביניהם צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקול חשבון הבנק, חסימת כרטיסי אשראי ועוד.

עורך דין הוצאה לפועל
עורך דין הוצאה לפועל

עורך דין כינוס נכסים

כינוס נכסים הוא הליך שבמסגרתו מתרחשים תפיסה ושליטה בנכס מסוים, כך שיהיה ניתן להיפרע ממנו. לרוב הליך זה מתבצע בקרב זוכים שנדרשים לממש רכוש של אדם פרטי או גורם אחר, המחזיק בנכס ששועבד כבטוחה עבור חובות שלא שולמו.

למעשה, כונס הנכסים מתמנה רק על נכסים בבעלות החייב, כך שאם מונה כונס לנכס שאיננו שייך לחייב או שהוא נתון במחלוקת משפטית לגבי הבעלות עליו, יהיה ניתן לדרוש שחרור מכונס נכסים בטענה שהכינוס התרחש שלא כדין. שחרור כונס נכסים מתאפשר כאשר החוב כלפי הזוכה הוסדר באמצעים אחרים או אם הנכס עצמו כבר מומש.

כמו כן, במקרים שבהם החייב נכנס להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נכסיו מועברים לנאמן – עורך דין שבהכשרתו מהווה עו"ד כונס נכסים מומחה לתחום. עורך דין זה ידרוש מהחייב דין וחשבון על העברות של נכסים וכספים, גם כאלה שקדמו לבקשתו להפוך לחדל פירעון. בנוסף, עורך הדין יוכל לדרוש מהחייב להמציא מסמכים בנוגע לתפקוד והתפעול של הנכסים הקיימים לו.

 

מתי נדרשים שירותיו של עורך דין הוצאה לפועל בגביית חובות?

גביית חובות נחשבת להליך משפטי מובהק, שבתוכו קיימת בירוקרטיה רבה וגם צורך בבקיאות בסדרי הדין, התקנות, חוק ההוצאה לפועל, פסיקות שהתקבלו בדיונים בנושא בבית המשפט ועוד. ההליך עשוי להיות נוקשה ומפרך בקרב מי שאינם עוסקים בכך באופן קבוע, לא כל שכן אינם עורכי דין המצויים ברזי החוק והמשפט בתחום.

מכיוון שמרבית התיקים בהוצל"פ אינם מסתיימים בהסדרה מיידית של החוב, נדרש עורך דין הוצאה לפועל להשתמש בכישורים והמיומנויות המקצועיות שברשותו כדי לייעל את התהליך ואף לקצר אותו ככל שניתן. ניתן לראות כי פנייה להוצל"פ מהווה אמצעי הכרחי, לעתים גם את הברירה האחרונה, בה ניתן לגבות חובות.

מדובר בתהליך שאיננו מסתיים ביום אחד בלבד ודורש מאמצים משפטיים רבים, בין היתר לאור העובדה כי מול הזוכים עומדות גם זכויותיהם של החייבים בתהליך וחשוב להבין כיצד להימנע מסרבול בעקבות התנגשות הזכויות ואף לסיים את התיק ללא כספו של הזוכה.

פנייה אל משרד עו"ד קארין ישראל תבטיח לכם טיפול איכותי, לויאלי ומיומן בתהליך, תוך מניעה מאובדן הכספים שנובע מניסיונות החייבים להתחמק מתשלום כלפיכם.

 

עורך דין הוצאה לפועל המייצג חייבים שנפתח נגדם תיק

אמנם הזכות הברורה והמיידית בכל הליך גבייה שמורה לזוכים הנאבקים על קבלת כספם, אך גם החייבים בתהליך זכאים לזכויות מסוימות, עליהן חשוב שישמור עורך דין הוצאה לפועל מנוסה ומיומן במיוחד. למעשה, ניתן לפנות לעורך דין בנושא בכל שלב, אם כי המועד המומלץ ביותר לקבל התייעצות יהיה כבר עם קבלת מכתב האזהרה.

למעשה, חייבים רבים שנפגשים לראשונה עם מערכת הגבייה, ממהרים לבדוק מה זה הוצאה לפועל בעצם ולמה הם צפויים. עליכם לדעת שככל שחולף הזמן ללא הסדרה אפקטיבית של החוב, הסנקציות כלפיכם כחייבים יהיו משמעותיות יותר ויותר, כך שחשוב להתייעץ משפטית מוקדם ככל הניתן ולבלום החרפה של הצעדים נגדכם, לרבות צבירת ריביות גבוהות שימנעו מכם לסגור את התיק גם שנים אחר כך.

 

דרכי פעולה אפשריות בהגנה על חייבים

מלבד היותה של מערכת ההוצאה לפועל כלי לטובת הזוכים, היא מעניקה גם הגנות שונות מכוח החוק לחייבים, בהן יוכל עורך דין הוצאה לפועל לבצע שימוש מושכל כדי להתמודד עם החוב כראוי ולסייע בהסדרתו היעילה והמהירה. בטבלה הבאה מצוינות כמה מההגנות הללו:

סוג ההגנה מה מתבצע במסגרתה?
בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל כאשר קיימות נסיבות מוצדקות שניתן לדרוש בגינן לסגור את התיק (למשל כאשר החוב כבר נפרע במלואו), תוכל עורכת הדין קארין ישראל לנסח פנייה מתאימה ולוודא כי התיק אכן נסגר.
טענת פרעתי במקרים שבהם החוב כבר נפרע טרם פתיחת תיק ההוצל"פ אך מסיבה כלשהי הנושא "התפספס" והתיק אכן נפתח, עורכת הדין תנסח את הטענה תוך הצגת כל המסמכים וההוכחות שמגבות אותה. בנוסף, עורכת הדין תפנה במכתב אל הזוכים הדורש מהם לבטל את ההליך לאלתר.
עריכת חקירת יכולת חייבים שנקלעו לחובות ושאינם מסוגלים לשלם את החוב במלואו וזאת תוך 21 ימים מיום שליחת מכתב האזהרה, יוכלו לעבור חקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל, בה הם יציגו את מצבם הכלכלי ויביעו את מידת יכולתם לפרוע את החוב.
איחוד תיקים אם לחייב נפתחו כמה תיקים שונים, עורך דין הוצאה לפועל יוכל להגיש בקשה לאחד אותם לכדי תיק אחד. הדבר יביא לכדי התייעלות בפריסת התשלומים, בהקטנת הריביות השנתיות שנצברות בכל תיק ובהחזר החובות לאורך פרק זמן מסוים.
צו תשלומים כאשר החייב לא יכול לשלם את החוב במלואו, עורכת הדין קארין ישראל תוכל להגיש מטעמו בקשה המפרטת את אפשרות תשלום החוב מצידו בהתאם לסכום חודשי שבו יוכל לעמוד.
כניסה לחדלות פירעון חייבים שסך חובותיהם עולה על הכנסותיהם, יוכלו לשקול בכפוף להתייעצות עם עורכת הדין להפוך לחדלי פירעון. מדובר בתוכנית ייחודית של כ-4 שנים, בה חדלי הפירעון יידרשו להסדיר את חובותיהם בכפוף לתשלום חודשי ולמימוש נכסיהם. בסיום, תתרחש עבורם קבלת הפטר בהוצאה לפועל, המוחקת למעשה את יתרת החובות.

הערה חשובה: לעתים יחליט רשם ההוצאה לפועל להעביר מחלוקת בדבר החוב ובקשת החייבים לגביו לבית המשפט, גם שם יידרש עורך הדין למתן ייצוג משפטי שישיג תוצאות מוצלחות.

 

גביית חובות ומחיקת חובות: יש לכם למי לפנות

משרד עורכי הדין קארין ישראל נמנה עם עילית משרדי הגבייה בישראל ומתמחה בדיני הוצאה לפועל, כינוס נכסים, דיני בנקאות ועוד. למשרד מומחיות ייחודית בניהול הליכי גבייה עבור חברות מסחריות תוך שירות אישי וזמין לכל לקוח, תכנון מקצועי להליך הגבייה ושאיפה להליך חלק ומהיר ככל שניתן.

בנוסף, למשרד מחלקה המתמחה בייצוג חייבים בהליכי הוצאה לפועל ובחברות בהליכי פירוק, ייצוג חייבים בפריסת חובות הוצאה לפועל מזונות, ליווי בהליכי חדלות פירעון ועוד. הבקיאות המקצועית שבייצוג לקוחות משני צידי המתרס, מעניקה למשרד זווית ראייה רחבה, המשמשת לבחירת טקטיקות משפטיות בהתאם לניסיון והידע שבייצוג הצד השני.

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
דילוג לתוכן