עיקולים בטרם מסירת אזהרה בתיק הוצאה לפועל ⚖️

הטלת עיקולים על חייב בתיק הוצאה לפועל היא ברוב המקרים הדרך האולטימטיבית להבטחת תשלום החוב .

יחד עם זאת, ישנה דרך לא קצרה עד לשלב בו ניתן להטיל עיקולי צד ג' / רכב/ מקרקעין וכד'.

מיד עם פתיחת תיק ההוצל"פ, תישלח אזהרה לחייב, ע"י הזוכה או לשכת ההוצל"פ, ובה יופיעו פרטי התיק.

עם קבלת האזהרה, תחל ספירת מניין ימי האזהרה המשתנים על פי מהות התיק (פס"ד / שטרות / סכום קצוב / משכון וכד').

כך למשל, תיק שטרות שנפתח ביום 1/1/22, נמסרה אזהרה לחייב ביום 10/1/22, יוכל החייב להגיש התנגדות תוך 30 ימים ועד לתאריך 9/2/22
ובאם לא הגיש התנגדות ו/או בקשה למתן צו תשלומים – ניתן יהיה להטיל עיקול ברישום נגד צדדי ג'.

לשם הבהרה- נכון למועד כתיבת שורות אלו (מרץ 2022), הוארכה תוקפה של הוראת השעה להקלות על חייבים בהוצאה לפועל מתוקף תיקון מס' 68 לחוק ההוצאה לפועל,
משמעות הדבר לצורך עניין זה, כי הוארכה תקופת האזהרה ב-30 ימים נוספים (לדוגמא: בתיק שטרות- 30 ימים + 30 ימים).

עיקולים בטרם מסירת אזהרה בתיק הוצאה לפועל ⚖️
עיקולים בטרם מסירת אזהרה בתיק הוצאה לפועל ⚖️

במקרים רבים קיים חשש כבד כי המתנה של מניין ימי האזהרה, יובילו למצב בו לזוכה לא יהיה ממי להיפרע, שכן מדובר בתקופה ארוכה בה יכול החייב להבריח את נכסיו,
על כן במקרים מסוימים עו"ד מטעם הזוכה ישקול להגיש בקשה לעיקולים טרם מסירת אזהרה מיד עם פתיחת תיק ההוצל"פ.

חשוב לציין, כי לא בכל מקרה תאושר הבקשה להטלת עיקולים בטרם מסירת אזהרה, הזוכה צריך להוכיח כי קיים חשש ממשי להברחת נכסים או אי יכולת לבצע תשלום החוב, בהתבסס על תצהיר מטעם הזוכה.

אם כך, ישנם מקרים בהם התנהלות לא נכונה של הזוכה בעת פתיחת תיק ההוצל"פ תוביל להפסד החוב.
על כן חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד מומחה בגביית חובות טרם פתיחת תיק הוצל"פ בייחוד כאשר מדובר בסכומים גבוהים.

משרד עו"ד קארין ישראל עוסק בתחום גביית החובות כתחום עיקרי במשרד ומייצג אלפי זוכים בתיקי הוצל"פ,
הניסיון הרב בתחום מקנה למשרדנו ראייה משפטית מקיפה ורחבה במסגרת הגשת בקשה לעיקולים בטרם מסירת אזהרה.

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?