פירוק חברה עם חובות -מדריך מקוצר ⚖️

פירוק חברה עם חובות יכול להיות תהליך מורכב ומאתגר מבחינה רגשית. בין אם בשל קשיים כלכליים, שינויים בשוק או מסיבות אחרות, לפעמים הפירוק הופך לאופציה הכי כדאית לפתרון חובות. במאמר זה, נבחן את השלבים והשיקולים החיוניים הכרוכים בפירוק חברה עמוסה בחובות, במטרה לספק הנחיות לבעלי עסקים ולבעלי עניין המבקשים סגירה, מאמר זה מתייחס לפירוק חברה על ידי בעלי המניות.

שלב 1: הערכת המצב הפיננסי של החברה

לפני שמתחילים בהליך פירוק חברה, יש חשיבות מכרעת להעריך את מצבה הפיננסי של החברה באופן יסודי. איסוף דוחות כספיים, רישומי מס וכל התיעוד הרלוונטי כדי לקבל הבנה מקיפה של החובות והנכסים של החברה. התקשרות עם איש מקצוע פיננסי או יועץ יכול להיות מכריע בתהליך הערכה זה. ברגע שיש הבנה ברורה של החובות וההתחייבויות המשפטיות של החברה וניתק לקבוע כי החברת חדלת פירעון, חיוני לפתח אסטרטגיית פירוק מקיפה. אסטרטגיה זו עשויה לכלול מכירת נכסים, משא ומתן עם נושים, או אפילו ארגון מחדש של החברה לפני הפירוק. המטרה היא לבחון האם זוהי האפשרות המתאימה ביותר לנסיבות החברה שלך. פירוק חברה באמצעות בית משפט יהיה במצב בו החברה נמצאת בחדלות פירעון או במקרה בו הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון יסייע למנוע את חדלות פירעונה.

שלב 2: הגשת בקשה לפירוק לבית המשפט

הליכי חדלות פירעון לחברות (תאגידים) מוסדרים בפרק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, שם נקבע כי על מנת שחברה עם חובות תוכל להגיש בקשה לפירוק (חדלות פירעון) בבית משפט סך חובותיה יהיו למעלה מ-26,872.74 ש"ח. הבקשה הראשונית לפירוק החברה נקראת בקשה לצו פתיחת הליכים. בבקשה לצו פתיחת הליכים ניתן לבקש מבית המשפט להורות על פירוק החברה וכן ניתן לבקש מבית המשפט להורות על הפעלת החברה ושיקומה הכלכלי. כאשר מבקשים להפעיל את החברה יש לפרט את האמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלתה. לבקשה יש לצרף תצהיר של בעלי העניין בחברה המאמת את העובדות עליהן נסמכת הבקשה.

בית המשפט אשר ידון בבקשה לצו פתיחת הליכים של חברה הוא בית משפט מחוזי הנמצא במחוז בו רשומה כתובת החברה. מיד עם הגשת הבקשה לצו פתיחת הליכים, מגיש הבקשה ימציא עותק מהבקשה לממונה (כונס הנכסים הרשמי).

 

פירוק חברה עם חובות
פירוק חברה עם חובות- עו"ד קארין ישראל

שלב 3: קיום דיון בבקשת הפירוק

לאחר הגשת הבקשה לצו פתיחת הליכים בית המשפט יקיים דיון בהקדם האפשרי וידון בבקשת הבקשה לצו פתיחת הליכים ושמיעת התנגדויות ככל ויוגשו כאלו. בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה לצו פתיחת הליכים אם הוא סבר שמתן הצו יפגע באפשרות להביא לשיקומה הכלכלי של החברה. החלטת בית המשפט תינתן בהקדם האפשרי לאחר קיום הדיון.

שלב 4: מתן צו פתיחת הליכים ותוצאותיו

בצו פתיחת הליכים בית המשפט יורה על אחת משתי האפשרויות: הפעלת החברה לשם שיקומה הכלכלי או פירוק החברה. במקרה בו בית המשפט סבר כי יש סיכוי לשיקומה הכלכלי של חברה, אין חשש שהפעלת החברה תפגע בנושיה וכי יש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת החברה הוא יאפשר להפעיל את החברה לתקופה שאינה עולה על תשעה חודשים, עם אפשרות להארכת התקופה מעת לעת. האפשרות השנייה היא מתן צו פירוק לחברה וסיום חייה המשפטיים. בשתי האפשרויות המפורטות לעיל בית המשפט ימנה נאמן ליישום הליכי חדלות פירעון. עם מתן צו לפתיחת הליכים יוקפאו כל ההליכים נגד החברה במידה וישנם כאלו.

שלב 5: מינוי נאמן

בית המשפט ימנה נאמן מתוך רשימת הנאמנים שגובשה על ידי הועדה הציבורית לבחירת נאמנים, הנאמן יהיה עורך דין או רואה חשבון שנכלל ברשימת הנאמנים. תפקיד הנאמן לפעול לפירוק החברה או להפעיל את החברה ולפעול לשיקומה הכלכלי, הכל בהתאם לצו פתיחת הליכים. במסגרת תפקידו הנאמן יכריע בתביעות החוב שיגישו הנושים, יפעל לכינוס נכסי קופת הנשייה וניהולם, יגבש דרך להפעלת החברה-אם הוא בית המשפט על הפעלת החברה או יפעל למימוש נכסי קופת הנשייה- אם הורה בית המשפט על פירוק החברה. לנאמן תפקידים וסמכויות נוספות עליהן ניתן לקרוא בהרחבה במאמר "סמכויות ותפקידי הנאמן בפירוק חברה".

שלב 6: פירוק החברה

שלב זה מתייחס לחברה שהוחלט לגביה על ידי בית משפט כי היא חדלת פירעון ולא ניתן לשקמה כלכלית. הנאמן יפעל בהקדם למימוש הכספים והזכויות של החברה וחלוקתם לנושים, ביניהם עובדי החברה, לאחר שישלים פעולה זו יעדכן את בית המשפט. לאחר השלמת פירוק החברה יורה בית המשפט באמצעות צו על חיסול החברה, ממועד מתן הצו תהיה החברה מחוסלת. הנאמן ישלח עותק מהצו לרשם החברות אשר ירשום את דבר החיסול במרשם החברות.

 

משרד עורכי דין קארין ישראל מתמחה בפירוק חברות עם חובות ומקרים מורכבים של חברות בעלות נכסים רבים. עורכת הדין קארין ישראל ניהלה תיקים מורכבים של שיקום עסקים וחברות והצליחה להציל עסקים רבים מקריסה ופירוק. המשרד מתמחה בחברות משפחתיות המופעלות על ידי מספר בני משפחה וטיפול במקרים רגישים בהם נדרשת ראייה מרחבית על מכלול האספקטים בחברה.

 

.

 

 

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?