בדיקת תיק הוצאה לפועל

בדיקת תיק הוצאה לפועל הוא שלב מקדמי שצריך לבצע בכדי לדעת האם קיים נגדכם תיק בהוצאה לפועל. יש לכם חוב שלא הוסדר בזמן? גיליתם בדואר התראה לפני הליכי הוצל"פ שייתכן והגיעה אליכם באיחור? אתם זוכים ופתחתם תיק הוצל"פ שחשוב לכם לדעת מה מצבו כעת? תוכלו לבצע בדיקת תיק הוצאה לפועל בכל זמן נתון ולברר האם קיימים נגדכם או מטעמכם תיקים פתוחים ובגין אילו חובות בדיוק.

 

המפגש עם הוצאה לפועל עלול להרתיע חייבים רבים ובצדק, שהרי מדובר בגוף גבייה מרכזי ועתיר סמכויות, שבכוחו להשבית פעילות כלכלית של יחיד או חברה, להוציא צווים שונים ואף לעקל רכוש, נכסים ומיטלטלין מכל סוג.

עבור הזוכים והנושים מבינכם, הוצאה לפועל הופך פעמים רבות לגלגל הצלה ממש, לטובת הליכי גבייה שלא עלה בידכם להשלים. כך או כך, בדיקת תיק הוצאה לפועל תשאיר אתכם במעקב יעיל אחרי הליך הגבייה הרלוונטי ותאפשר לכם לשלוט בכל תהליך הוצאה לפועל ולהתמודד עמו כראוי.

עבור החייבים מבינכם, גילוי מוקדם של תיק הוצאה לפועל שקיים נגדכם יכול למנוע מהם מצבים נעימים, למשל מניעה לצאת מהארץ בשל צו עיכוב יציאה מהארץ, מניעה להנפיק דרכון, עיקול רכב ומכירתו, צו עיקול על משכורת ועוד הליכי אכיפה דורסניים רבים נוספים.

בדיקת תיק הוצאה לפועל- איך מבצעים זאת?

כל חייב שקיבל מכתב התראה הוצאה לפועל או שגילה כי נפתח לו תיק ומעוניין לברר את גובה החוב ומצבו, יכול ואף צריך לעשות זאת בהקדם האפשרי. בדיקת התיק לרבות בירור יתרת חוב, דו"ח כללי של חובות מצטברים, החלטת רשם ההוצאה לפועל וכל מידע נוסף תתאפשר דרך מענה טלפוני במספר: 35592* או 073-2055000. שעות פעילות המוקד הן בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 ובערבי חג בין השעות 08:00-12:30.

אפשרות נוספת לבדיקת תיקים בהוצאה לפועל תהיה דרך המענה האוטומטי של המוקד הטלפוני, הפתוח 24/7 ומספק אינפורמציה לגבי יתרת החוב והתאריך האחרון שבו התקבלה החלטה מרשם הוצל"פ בתיק. קבלת המידע מותנית בהזדהות קצרה בה תתבקשו לספק את מספר תיק הוצאה לפועל ואת מספר תעודת הזהות. אם הגורם שבודק הינו עורך דין הוצאה לפועל באפשרותו להקיש מספר רישיון.

 

בדיקת תיק הוצאה לפועל
בדיקת תיק הוצאה לפועל באמצעות עורכת הדין קארין ישראל

בדיקת תיק הוצאה לפועל של חייב ששוהה בחו"ל

חייב שאינו מתגורר בישראל וחושש מלהגיע לביקור בישראל שמא לא יוכל לצאת מהארץ שוב בשל עיכוב יציאה מהארץ שתלוי ועומד נגדו בתיק הוצאה לפועל, יכול לפנות לעורך דין הוצאה לפועל שיערוך עבורו את הבדיקה, לשם כך יהיה על החייב לחתום על ייפוי כח לטובת עורך הדין. בשלב מתקדם יותר ניתן יהיה להסיר את המגבלה באחת מהדרכים המקובלות, לרבות מחיקת החוב.

אם אתה חייב ששוהה בחו"ל ומעוניין לבדוק אם קיימים נגדך תיקי הוצל"פ? הקש כאן והשאר פרטים

בדיקת הגבלות על חייב

כאשר חייב בתיק הוצאה לפועל מתחמק מתשלום החוב תקופה העולה על חצי שנה, יוכל הזוכה לנקוט נגדו בהטלת הגבלות כגון: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקה או הנפקה של דרכון, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב והגבלה על הקמת תאגיד. הגבלות אלו נועדו לפגוע בחירותו של החייב גם בפן הכלכלי. לשם הסרת אחת מההגבלות יהיה על החייב להוכיח כי בכוונתו לפרוע את החוב ורצוי כי בקשה להסרת ההגבלה תנוסח היטב ובכך יגדלו הסיכויים להסרת ההגבלה.

תשלום החוב במלואו כדי לסגור את התיק

חייבים שהתבשרו על חוב קיים, יוכלו לשלם אותו בכרטיס אשראי או במזומן בכל עת ובכל לשכות ההוצאה לפועל הקיימות ולקבל אישור על ביטול הליכים. אפשרות נוספת תהיה לבקש באחד הסניפים שוברי תשלום בדואר, או להזמין אותם דרך מוקד השירות הטלפוני. אם מדובר על הוצאה לפועל מזונות, ניתן יהיה לשלם על ידי הקמת הרשאת תשלום להוראת קבע.

התיק נסגר אוטומטית תוך כמה ימי מהתשלום, אך אם החוב שולם לזוכה ישירות, על הזוכה להודיע מטעמו על כך ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח התיק וזאת בתוך 7 ימים מקבלת התשלום. מרגע פירעון החוב וסגירת התיק, לא יחולו כל הליכים נוספים כלפי החייב.

ועם זאת, בתום 30 ימים מהתשלום מומלץ לערוך בדיקת תיק הוצאה לפועל נוספת, שתוודא כי התיק סגור ולא נותרה יתרת תשלום כלשהי. אם ההליך עדיין פעיל מכל סיבה שהיא, ניתן להגיש כלפיו בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל.

הגשת בקשה לחדלות פירעון

במקרה שבו התגלו מספר תיקים פתוחים בעלי חוב משמעותי, שהחייב מבין כי לא יוכל לעמוד בו, באפשרותו להגיש בקשה לחדלות פירעון (פשיטת רגל). הרפורמה החדשה (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי), קובעת כי החייב יצטרך לשלם חלק מחובותיו (באמצעות איחוד של כל התיקים לכדי קופת תשלום אחת) וזאת לפי החלטת כונס הנכסים הרשמי, לצורך קבלת הפטר בהוצאה לפועל בתום תהליך שיימשך כ- 4 שנים.

סגירת תיק בעקבות חוסר מעש

לפי חוק ההוצאה לפועל, כל תיק שחלפו שנתיים מההליך האחרון שבוצע בו, יביא לשליחת הודעה לזוכה לפיה עליו לספק לרשם הוצאה לפועל נימוקים להימנעות מסגירת התיק בשל חוסר מעש. אם לזוכה אין כל סיבה מוצדקת למסור וזאת בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה, התיק ייסגר אוטומטית. כמו כן, נציין כי זוכים רשאים להגיש בכל עת בקשה לסגירת תיקים מיוזמתם. על כן, מומלץ לבצע בדיקת תיק הוצאה לפועל טרם פנייה ישירה לנושה להסדרת החוב, שכן יהיו מקרים בהם תיקי ההוצאה לפועל נסגרו בשל חוסר מעש.

 

בדיקת תיק הוצאה לפועל באמצעות עורך דין

בדיקת תיקים בהוצאה לפועל מספקת למייצג מטעם החייב או הזוכה תמונת מצב יעילה לגבי החובות הפתוחים והיקפם המדויק. בקרב חייבים רבים, האינפורמציה כוללת לעתים לראשונה גם את חשיפת זהות התובע לראשונה ואת הסטטוס הנוכחי שבו נמצא התיק.

כמו כן, בדיקה זו תעלה נתונים לגבי היחס בין החוב המקורי לבין הנוכחי, שתפח בשל הריבית ככל שהתשלום נותר בעינו. בנוסף, הדבר יביא לכדי עדכון בנוגע לעיקולים וההגבלות הרובצים על החייב או היותו של החייב מוגבל באמצעים והחל מאיזה תאריך. תוצאות בדיקת התיק בהוצאה לפועל יחשפו מידע רב שיש לנתח ביעילות ולאפיין את ההתמודדות עמם:

  • גובה החוב, זהות בעליו ונסיבות היווצרותו
  • כל העיקולים שהוטלו במסגרת כל חוב, בכל תיק, לרבות הגורמים שקיבלו בתיק שלהם מכתב על השתת עיקול.
  • מגבלות שהוטלו על החייב בכל תיק, כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, אי חידוש רישיון נהיגה, ביטול כרטיסי אשראי ועוד.
  • מידע על תיקים "רדומים" שיש להגיש בקשה לסגירתם
בדיקת תיק הוצאה לפועל
בדיקת תיק הוצאה לפועל באמצעות עורך דין

כל בירור שכזה יאפשר הן לחייבים והן לזוכים לעשות סדר בדברים ולהחליט כראוי על תכנית הפעולה המתאימה מכאן והלאה. האפשרות הראשונה שתיבחן, היא חתירה להסדר חוב עם הנושים או חלקם על מנת להביא לסגירה של חלק מהתיקים הפתוחים בהוצאה לפועל.

הדבר כמובן תלוי במצבו הכלכלי של החייב ובמוכנותו לפרוע את חובותיו ולהסדיר אותם, כדי להימנע מבעיות בפעילותו השוטפת. אפשרות נוספת תהיה לבקש תיק איחוד, המאפשר לחייב להתמודד עם כלל החובות שלו בתיק אחד גדול ומרוכז. עורך דין הוצאה לפועל המתמחה בנושא, יוכל לספק הערכת מצב ותוכנית אפקטיבית עבור כל מקרה לגופו ובהתאם למטרות והאינטרסים של המיוצג.

הגשת בקשה לביטול עיקול בתיקי הוצל"פ

בדיקת תיקים בהוצאה לפועל, חושפת כאמור את קיומם של צווים, הגבלות ועיקולים שונים בהם לעתים יש צורך לטפל בהקדם האפשרי. העיקולים כשלעצמם, פוגעים בשגרת היומיום ובמצב הכלכלי התקין וכך בעוד שמטרתם היא לאלץ את החייבים לשלם, במקרה של התוודעות מאוחרת לחובות חשוב להימנע מהמשך פגיעה, באופן שיאפשר לחייב הזדמנות לטפל בחובותיו כראוי ולהסדיר אותם.

ולכן במקרים אלה, יוכל עורך הדין לבקש לבטל את העיקולים שהושתו על החייב ובמטרה להקל עליו ככל שניתן.

גיליתם על תיקי הוצל"פ פתוחים? פנו להתייעצות מיידית עם משרדנו!

משרד עורכי הדין קארין ישראל מחזיק במומחיות וניסיון בולטים בתחום ההוצאה לפועל וממקד את פעילותו הן בייצוג חייבים והן בייצוג זוכים, תוך גיבוש דרכי פעולה אפקטיביות מול כל תיק פתוח. הודות לפעילות משני צידי המתרס, מצליח המשרד להגיע להישגים מוצלחים ביותר ולהביא לפעילות תקינה ויעילה מול כל תיק קיים. להתייעצות ראשונית השאירו פרטים ונחזור אליכם

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?