הוצאה לפועל מזונות

במדינת ישראל, עיקרון טובת הילד עומד לנגד עיניהן של מערכות החוק והמשפט ומחייב אותן להתערב כאשר חל קיפוח ברווחתם של ילדים. לאור זאת, כל הורה שאיננו משלם את חבויות המזונות שלו עלול למצוא את עצמו תחת הליכי גבייה ועיקולים מצד הוצאה לפועל. מה המשמעות בפתיחת תיק הוצאה לפועל מזונות? כיצד ניתן לגבות דרכו את החוב ומהן זכויות האבות החייבים בנושא זה? המידע המלא לפניכם.

חובות בתשלום המזונות

תשלום מזונות הוא עניין רגיש ומורכב בקרב רבים בציבור הישראלי. מצד אחד, אמהות מודאגות ומיואשות שמתרוצצות בין גורם אחד למשנהו על מנת להתמודד עם העדר המזונות מצד אבות נקמנים. מנגד, אבות שנשחקים וקורסים תחת תשלום המזונות הגבוה ושאינם מצליחים ליצור הידברות בנושא עם הצד השני.

כך או כך, כל אי סדירות ואף חריגות שוטפות בתשלומי המזונות מהווים עילה לפתיחת תהליך הוצאה לפועל, הכולל פתיחת תיק כנגד הגורם החייב במזונות ותחילת הליכי גבייה כנגדו.

 

פתיחת תיק הוצאה לפועל מזונות

אם קיים פסק דין המורה על תשלום במזונות אך המועד לתשלום חלף, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולפתוח תיק הוצאה לפועל מזונות. כעת, תתבקש האישה לבחור בין שני מסלולי גבייה אפשריים:

המסלול הרגיל – זהו מסלול הגבייה השגרתי והמקובל בהוצאה לפועל, במסגרתו נשלחת לחייב אזהרה הדורשת ממנו לפרוע את חובו בתוך 20 ימים ולא, יוטלו עליו הגבלות שונות בהתאם לחוק.

מסלול מזונות – במסלול זה לשכת ההוצאה לפועל מתחילה לפעול לגביית חוב המזונות, ללא התערבות נוספת מצידו של ההורה הזוכה. אפשרות זו איננה מתירה לחייבים להיחשב מוגבלים באמצעים או לפרוס את החוב לתשלומים. כמו כן, החוב לא יוכל להיכלל באיחוד תיקים.

ככל שהחוב נותר בעינו ולא בוצעה כל פעולה להסדרתו מצד החייב, יוטלו עליו עיקולים והגבלות שונות, בהתאם לסוג החיוב שהוטל מצד הוצאה לפועל:

מזונות שוטפים – מדובר בחיוב בסכום המזונות החודשי כפי שקבע פסק הדין בתיק. החיוב בתשלום זה מתרחש בהתאם למועדים והסכומים כפי שנקבעו באותו פסק דין.

הוצאות מדור – אלה הם חיובים בהוצאות שנכללו בפסק הדין אך לא שולמו מצידו של החייב.

חוב עבר – ניתן לפתוח תיקי הוצאה לפועל מזונות גם בצבירת חובות מזונות שלא שולמו והצטברו.

הפרשי ביטוח לאומי – מיועד לזוכה שמקבלת מזונות בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי ועל כן זכאית לתשלומי הפרשים.

הוצאה לפועל מזונות
הוצאה לפועל מזונות

פירעון החוב במזונות

אם החייב שילם ישירות את חוב המזונות שלו, יש לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל בכך וזאת באמצעות מילוי טופס בקשה להקטנה מיידית של החוב, בתוך שבוע ימים מקבלת התשלום. אם מדובר בתיק מזונות שצבר חובות תשלום בתקופה מסוימת, ניתן יהיה לערוך לו חישוב הצמדה למדד המבוצע באמצעות אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לחילופין מול רואה חשבון.

 

כיצד להתמודד עם חוב מזונות כלפיי?

בשל רווחתו וטובתו של הילד לצד שיקום התא המשפחתי לאחר הגירושין, נדיר לפגוש במצבים בהם מאושרת בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל במזונות. מדובר בחוב שאין ממנו מחיקה להבדיל מחובות אחרים ושרק במקרים מיוחדים וחריגים תינתן לגביו הקלה וייתכן שגם פטור.

יחד עם זאת, אנו חיים במציאות משתנה ומתעצבת, במסגרתה גם נשים משתלבות במשרות נחשקות ואינן מתמקדות במשק הבית. למרות שברוב המקרים האם היא עדיין המשמורנית הזכאית לדמי מזונות, הפסיקה בנושא משתנה בהתאם למקרה ואיתה גם חלוקת תשלומי המזונות עצמם, כך שלא רק גברים נדרשים לנטל הכלכלי המלא.

אם הוטל עליכם חוב במזונות, פירוש הדבר הוא שהתקבל פסק דין המחייב במימוש התשלום והעברתו. כעת תנהל הוצאה לפועל שלבים בהליך הגבייה, שנפתחים כאמור במתן 20 ימים לפירעון החוב מרגע שליחת מכתב האזהרה לחייב. במקרים שבהם חייבים מגיעים להוצאה לפועל עם חובות מזונות לצד חובות נוספים ומשמעותיים, עומדות בפניהם שלוש אפשרויות עיקריות להתמודדות:

 

הגשת ערעור על גובה המזונות

גברים שנפסקו להם דמי מזונות, רשאים לעתור לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש לקבוע מחדש את סכום המזונות שנפסק. אם במהלך בירור התביעה עלול להתרחש איחור בתשלום להוצאה לפועל, המבקש יצטרך לבקש בנוסף מבית המשפט גם בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, או לחילופין לבקש עיכוב הליכים מרשות ההוצאה לפועל.

 

פריסת חוב המזונות

ניתן לאשר לחייבים במזונות לפרוס את התשלום כך שהוא ישולם בפעימות קטנות יותר, לפרק זמן ממושך. הפריסה תתאפשר רק בקרב חייבים שהוכיחו היקלעות למשבר כלכלי וקריסה תחת נטל ההוצאות שנגרמו באופן פתאומי ובלתי מתוכנן. בחלק מהמקרים, רשות ההוצאה לפועל תאשר פריסה רק בתנאי ששולמו דמי המזונות במלואם ובמועד המדויק במשך כמה חודשים רצופים.

 

קבלת הפטר בהוצאה לפועל

חייבים שסך חובותיהם עולה על הכנסותיהם יכולים להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לחילופין, בקשה דומה תוגש לעתים מצד נושים שדורשים את כספם. אם הבקשה תאושר, היא תנוהל מול ההוצאה לפועל במשך 4 שנים ובכפוף להגבלות שונות ובלתי מתפשרות כלפי החייב.

יחד עם זאת, חדלות הפירעון תאפשר לו להסדיר את חובותיו בפריסה ארוכת טווח, לכנס את נכסיו ככל שקיימים ובסופו של דבר להשתקם כלכלית עד לכדי קבלת הפטר המייתר את יתרת החובות בסיום ההליך. חשוב להבהיר כי פטור ממזונות, גם לחדלי פירעון, נחשב לעניין נדיר מאוד ורק במקרים חריגים בהם הוכח מצב אישי, רפואי, משפחתי או כלכלי קשה במיוחד ניתן יהיה לשקול הפטר שכולל את חוב המזונות.

 

עורך דין הוצאה לפועל מזונות

כפי שקראתם, החוק איננו מגלה פשרות בנוגע לחבויות במזונות, אך מתיר לחייבים לפעול במספר דרכים על מנת להסדיר את הנושא ואף להקל בתשלומים המבוצעים. כל עוד יבחרו החייבים לפעול באופן עצמאי, הם יהיו נתונים להליכים בירוקרטיים ומשפטיים ממושכים ולעתים גם לפערי ידע בלתי רצויים בין אפשרויותיהם המדויקות לבין האפשרויות ששמורות למערכת במקרים המתאימים.

כדי למנוע מצבים של העדר מימוש הזכויות, בד בבד עם הצטברות הולכת וגדלה של החוב במזונות ובכלל, חשוב לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין המתמחה במזונות ובדיני הוצאה לפועל. עורך הדין יוכל ללוות ולייצג את החייב בכל שלבי הגבייה נגדו, לנצל חלונות הזדמנות מתאימים בהם ניתן להגיע לפריסת תשלומים יעילה ואף להקטנת החוב ולהגן על זכויותיו בכל עת תוך טיפול מלא בכל הבירוקרטיה הרלוונטית.

 

זכרו:

כל הימנעות מטיפול בחבות המזונות המצטברת ואף בהתראה מצד הוצאה לפועל המיידעת על פתיחת תיק גבייה עשויה לעלות ביוקר. אין להתמהמה בטיפול בנושא וחשוב לפנות בזריזות לעורך דין מתאים המייצג חייבים במזונות ומאפשר להם להסדיר את הנושא על הצד הטוב ביותר.

משרד עורכת הדין קארין ישראל מתמחה בייצוג חייבים במזונות מול מערכת ההוצאה לפועל ומציע ליווי מקצועי צמוד לאורך הדרך. הניסיון המשפטי שצבר המשרד, הן בניהול הליכי גבייה מצדם של הזוכים והן בייצוג חייבים מן הצד השני, מספק למשרד ראייה רחבה בנוגע לכל תיק ולכל מקרה ומשמש לבחירת אסטרטגיות פעולה שונות המבוססות על הידע העשיר שבייצוג הצד השני.

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?