תיק הוצאה לפועל

זוכים שמתקשים לגבות את כספם מאדם החייב להם, מבקשים לברר את התהליך לפתיחת תיק הוצאה לפועל ואפשרויות הגבייה המתאימות לו. לפניכם מדריך מסודר בנושא, המותאם לזוכים ולנושים שמיצו את הליכי הגבייה העצמיים ומבקשים לפנות לערכאות:

מי רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל?

הוצאה לפועל, כזרוע המרכזית של רשות האכיפה והגבייה נחשבת לגוף מרתיע ומאיים, שמפעיל סנקציות נרחבות על חייבים במטרה לגבות מהם את חובותיהם ולהעבירם לזוכים הממתינים להם.

זוכים אלה אינם רק חברות ובתי עסק שלא קיבלו את כספם, אלא גם מי שזכו בתביעה בבית המשפט ולא קיבלו את התשלום מהצד המפסיד, שסיפקו הלוואה שלא הוחזרה כדין, אמהות הדורשות בחובות מזונות ילדים, בעלי חוזה או התחייבות שהופרה כלפיהם ועוד. 

על פי נתונים כללים ממערכת הוצאה לפועל, במערכת קיימים מעל שני מיליון תיקים פתוחים (לרבות תיקי חדלות פירעון ותיקי איחוד), כאשר למעלה מ-300,000 תיקים חדשים נפתחים בכל שנה. מספר הזוכים בהוצאה לפועל עומד על כ-250,000, נתון שנותר יחסית קבוע במהלך השנים האחרונות ושייתכן שמבטא שורה של תופעות סדרתיות ביחסים הכלכליים העסקיים והבינאישיים.

 

תיק הוצאה לפועל
תיק הוצאה לפועל

 

אופן פתיחת תיק הוצאה לפועל

לפני שנציג את ההליך המדויק לפתיחת תיקים בהוצל"פ, חשוב להדגיש כי כל תיק שונה במהותו ומאפייניו ולכן פתיחתו תתרחש בדרך ספציפית לסוג אותו התיק. בכל שאלה, סוגיה או התלבטות לעניין פתיחת התיק או קבלת החלטה בנושא ניהולו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל המתמחה בייצוג וליווי זוכים ונושים בתהליך.

 

פתיחת תיק תביעה על סכום קצוב

תובענה על סכום קצוב תיפתח במטרה לגבות סכום בגובה ידוע מראש, עד לתקרה הקבועה בחוק בסך 75,000 ₪. תיקים אלה נחלקים למעשה לשתי קבוצות:

תיק הוצאה לפועל על סכום קצוב, עקב הפרת התחייבות או חוזה מפורשים, כלומר שיש מהם ראיה ברורה בכתב. 

תיק הוצאה לפועל על סכום קצוב, עקב חיוב הנובע מהוראת חוק מפורשת (למשל תשלום דוחות או ארנונה). 

פתיחת התיק תתחיל בראש ובראשונה בשיגור מכתב התראה לחייב, המודיע על כוונה לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגדו לצורך גביית החוב. שליחת המכתב תתרחש בדואר רשום ועם אישור מסירה כדין. על ההתראה לאפשר לחייב לשלם בתוך 30 ימים. אם החוב לא שולם עד אז, ניתן להגיע ללשכת הוצל"פ ולפתוח תיק. 

יש לצרף לתיק את כל הראיות והאסמכתאות הרלוונטיות, ציון עובדות ונסיבות התביעה, פרטי החוזה שהופר וכמובן סכום התביעה. כמו כן, יש לצרף לתיק העתק ממכתב ההתראה ואישור מסירה בדואר רשום, אישור ניהול חשבון או שיק מבוטל לצורך העברת סכום הגבייה מהחייב לחשבון המתאים. 

לצורך הימנעות מטעויות, נציין כי ראיות שמוכיחות חוב במייל, סמס, הקלטה קולית או הסכם בע"פ אינן מבססות חוקיות לפתיחת תיק ולכן יש לתבוע בבית המשפט תחילה ורק לאחר מכן לפנות להוצאה לפועל. 

בנוסף לכל אלה, יש לשלם אגרת פתיחת תיק בגובה של 1% מגובה החוב בתיק כאשר המינימום לתשלום הינו 93 ₪. 

לאחר פתיחת התיק, הוצאה לפועל תשלח לחייב מכתב אזהרה המעדכן כי נפתח נגדו תיק אצלה ועליו למהר ולהסדיר את חובו בתוך 30 ימים. אם לא יעשה כן, ייפתחו כנגדו הליכי גבייה. יצוין כי קיימת האפשרות להצהיר בפני רשם הוצל"פ (בכפוף להגשת מסמכים ותצהיר חתום) כי החייב מסוגל לשלם את חובו אך מתחמק מכך, או שמתכנן להבריח נכסים.

 

פתיחת תיק שטרות, שטר חוב או גביית שיקים

תיק הוצאה לפועל מסוג שטרות, נפתח במטרה לגבות מחדש שטר ללא כיסוי. להבדיל מתיקים על סכום קצוב, תיקים אלה אינם מוגבלים בסכום ומתאימים להגשה בכל זמן נתון. ולכן זוכים שקיבלו שטר חליפין או שטר חוב שלא כובד או שיק שחזר, רשאים לגשת ישירות להוצאה לפועל בצירוף המסמכים הבאים:

טופס הוצל"פ לביצוע שטרות ושיקים – מלא וחתום.

השטר המקורי + צילום שני הצדדים וסיבת ההחזר (אם סיבה זו מופיעה בפלט ממוחשב, יש לצרף העתק ממנו)

אישור ניהול חשבון או שיק מבוטל

אישור תשלום אגרה בסך 1.25% מגובה החוב, כאשר המינימום לתשלום הינו 162 ₪. 

לאחר פתיחת התיק תשוגר לחייב אזהרה המודיעה לו על פתיחת התיק והסדרת חובו בתוך 30 יום. אם לא יעשה כן או לחילופין יגיש התנגדות לחוב, יינקטו נגדו פעולות גבייה. 

יצוין כי כאשר מדובר בשטר או שיק שהחייב אינו חתום עליהם, שנמחקו ממנו פרטים בכתב יד או שבוצעו על גבו שינויים, שהתדפיס שלו באיכות שגורעת מהפרטים הרלוונטיים או אם השטר עצמו אבד, לא ניתן לפתוח תיק.

 

פתיחת תיק לגביית פסק דין כספי

אדם או חברה שזכו במשפט, רשאים לפתוח תיק בהוצאה לפועל בהתאם לתנאי פסק הדין:

באופן מידי – כל עוד פסק הדין קובע את האפשרות לכך מפורשות

במועד מוגדר – כל עוד פסק הדין מכיל מועד אחרון לתשלום החוב והמועד חלף, ניתן לפתוח את התיק ביום שלמחרת.

בתוך 30 ימים – כל עוד פסק הדין לא נוקב במועד לתשלום, החייב נדרש לשלם כברירת מחדל תוך 30 יום. אם לא עשה כן, ניתן לפתוח תיק ביום למחרת.

בתוך 30 יום לאחר עדכון החייב – אם פסק הדין ניתן בהיעדרו של החייב, הזוכה נדרש להעבירו לחייב ולהמתין 30 יום עד לפתיחת התיק, אם הסכום לא שולם עד אז. יש לצרף במקרה כזה את אישור המסירה על דבר הדואר הרשום שנשלח לחייב. 

יש לצרף לטובת פתיחת התיק את המסמכים הבאים: טופס בקשת ביצוע פסק דין, מסמך פסק הדין המקורי/ נאמן למקור בחותמת מזכירות בית משפט ואסמכתא לניהול חשבון/ שיק של הזוכה. יש לשלם אגרה בסך 1% מגובה החוב, כאשר המינימום הינו 93 ₪.  התראה מצד הוצל"פ על פתיחת התיק תקצה לחייב 21 ימים להסדיר את חובו.

 

פתיחת תיק מזונות

תביעת מזונות שנסתיימה בפסק דין שלא כובד מצד החייב, תביא לאפשרות לפתוח תיק מזונות מיד לאחר מכן. ככל שלא צוין מועד התשלום, ניתן לפעול מיידית (אם החייב לא הופיע בדיון, יש להמציא תחילה את פסק הדין). לפתיחת התיק יש להצטייד במסמכים הבאים:

טופס בקשה לביצוע פסק דין בענייני מזונות, לרבות הצהרה על העדר קבלת כספים מהביטוח הלאומי.

מסמך פסק הדין המקורי או העתק נאמן למקור בחותמת מזכירות בית משפט

צילום תעודת הזהות של הזוכה המכילה את פרטי ילדיו/ה

אסמכתא לניהול חשבון/ שיק של הזוכה.

תיקים אלה אינם כרוכים באגרה והיא תיגבה בהמשך בשיעור של 1% מגובה החוב מהחייב עצמו. גם הפעם לרשותו של החייב 21 ימים לתשלום.

 

פתיחת תיק הוצאה לפועל לפינוי מושכר

משכיר שקיבל פסק דין הקובע את פינויו של השוכר שלו, רשאי לפתוח תיק ככל שהוראות פסק הדין לא כובדו במועד. ניתן לפעול מהיום שלמחרת התאריך שמצוין בפסק הדין, או בתוך 15 ימים ממתן פסק הדין אם לא צוין בו מועד. יש לצרף את המסמכים הבאים:

טופס בקשה לביצוע פסק דין עשה

פסק הדין המקורי או העתק נאמן למקור ממזכירות בית משפט

אישור מסירה כל עוד הדייר לא נכח בדיון והיה על המשכיר להעביר לו את פסק הדין

עלות אגרת פתיחת התיק עומדת על 185 ₪. לרשותו של החייב 20 ימים לפינוי מרצון, או 45 ימים מרגע שהגיש הזוכה בקשה לפינוי מושכר

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?