חדלות פירעון

חדלות פירעון הוא הליך חדש (מאז שנת 2018) שמוסדר בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח-2018, ומחליף את הליך פשיטת הרגל המפורסם. הליך זה מאפשר לחייבים להיפרע מחובותיהם תוך כ-4 שנים ללא הותרת "כתם" בעברם ולצאת עם קבלת הפטר חובות לפרק כלכלי חדש בחייהם. מאמר זה יתאר את ההליך החדש ואת כל השלבים המאפיינים אותו עד למתן ההפטר.

חדלות פירעון: מהי בעצם?

אפשר להאשים את החינוך הפיננסי שנעדר ממוסדות הלימוד, את שלל הפיתויים שמסתתרים במרחק לחיצת כפתור בכל אפליקציית קניות מפוארת או את הגמישות בקבלת אשראי והלוואות. דבר אחד בטוח – כל אלה עשויים להוביל חלק מהאנשים לכדי צבירת חובות.

משבר הקורונה נחשב במידה רבה למאיץ חובות, שגרם לעסקים קטנים, בעלי חברות, עוסקים מורשים או פטורים וגם לאנשים פרטיים להיקלע לחובות גבוהים. ככל שחובות אלה אינם משולמים במועד ובמלואם, הם צוברים כפל, ריבית ותוספות פיגורים, מה שיביא בסופו של דבר לחובות בסכום שעולה על ההכנסות ואי יכולת פירעון התשלומים במועדם. במקרה כזה, אחת הדרכים המרכזיות וייתכן שגם הדרך היחידה (תלוי במצב) תהיה כניסה להליך חדלות פירעון.

חדלות פירעון ושיקום כלכלי: למי זה מתאים?

חדלות פירעון או בשמה המנדטורי הקודם "פשיטת רגל", מאפשרת לחייבים לפרוע את חובותיהם תוך כארבע שנים, להשתקם כלכלית ולשוב בחזרה למסלול התקין. הליך זה מכיל כמובן כמה וכמה הגבלות במשך תקופת ההחזרים, לצד עמידה קפדנית מאוד בדרישות. אם אכן יבוצעו כל אלה בהצלחה, יינתן בסיום התהליך המלא הפטר מיתרת החובות.

למרות התיאור המפתה למדי, של הליך שבו עומדים בכמה דרישות ונפטרים מהחובות לנצח, צריך לזכור שהליכי חדלות הפירעון נמשכים כ-4 שנים וכוללים בתוכם סנקציות המוטלות על החייב. נתונים אלה הופכים את התוכנית לכזו שלא תתאים לכלל החייבים ולכן מומלץ להכיר אותה לעומק ולהתייעץ קודם כניסה להליך עם עורך דין חדלות פירעון.

חדלות פירעון
חדלות פירעון- עורכת הדין קארין ישראל מסבירה על ההליך

סעיף 142 בחוק חדלות פירעון מפרט את הסנקציות המוטלות על החייב המצוי בהליך חדלות פירעון והן:

בתקופה שממתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד עד מתן צו לשיקומו הכלכלי (בחלק זה – תקופת הביניים) יחולו על היחיד הגבלות אלה:

(1)  הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל;

(2)  עיכוב יציאת היחיד מהארץ;

(3)  הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

(4)  הגבלת היחיד משימוש, בעצמו או באמצעות אחר, בכרטיס חיוב, למעט כרטיס בנק או כרטיס חיוב מיידי שניתן למשוך באמצעותם כסף או לבצע בהם עסקאות רק כנגד יתרת זכות; 

(5)  הגבלת היחיד מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש, אם מצא הנאמן כי בנסיבות העניין יש חשש כי הקמה או השתתפות בהקמה כאמור תביא לפגיעה בנושים או בצד שלישי.

קיימים מקרים בהם יאשר בית המשפט להסיר אחת מהסנקציות לאחר שתוגש בקשה רלוונטית על ידי החייב בצירוף תצהיר אשר תצדיק את ביטול ההגבלה.

בבואו של חייב להכריז על עצמו חדל פירעון ולהיכנס להליך חדלות פירעון, רצוי כי יתייעץ עם עורך דין מנוסה שניהל תיקי חדלות פירעון בעבר, אשר יסביר לחייב כיצד ההליך מתנהל, מהם היתרונות והחסרונות של ההליך וכך יוכל החייב לקבל החלטה מושכלת טרם כניסתו להליך.

מה היתרונות של הליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי מותאם לחייבים בעלי חובות בסכום של 50,000 ₪ ומעלה כיחידים, או לחילופין חובות בגובה 75,000 ₪ ומעלה כתאגיד. במסגרתו, ניתן להגיש בקשה יזומה לחדלות פירעון, אם כי החוק מאפשר לנושים לפתוח מיוזמתם בהליך כזה כלפי החייבים.

במסגרת ההליך, עליהם להימצא בתוך תכנית הנחלקת למספר שלבים, במהלכה יחזירו החייבים חובות הן במסגרת תשלום חודשי נמוך יחסית לתוך קופת הנשייה והן בכפוף למימוש נכסיהם ככל והם קיימים על מנת לייעל את תקופת ההחזר ולהשיא את פירעונם כלפי הנושים. בתום כ-12 חודשים מיום הכניסה להליך, יתקיים דיון בבית המשפט בו יוחלט על תכנית שיקום כלכלית וייקבע הסכום הסופי אותו יהיה על החייב לשלם ותקופת השיקום הכלכלי. תקופת השיקום הכלכלי הקבועה בחוק היא 3 שנים (למעט מקרים חריגים) כך שההליך כולו מסתכם בכ-4 שנים. סיום תכנית השיקום הכלכלית מציין את מחיקת יתרת החובות מכאן והלאה, כך שהחייב יוכל לצאת לפרק חדש בחייו ולהשתלב כראוי במרקם החיים הכלכליים בישראל.

היתרון הבולט של הליכי חדלות הפירעון הוא התוכנית הניתנת לחייב בנוגע להחזר חובות, המותאמת באופן אישי למצבו הכלכלי של החייב, גילו, הוצאותיו, מספר הילדים, השכלתו, מצבו הבריאותי ועוד. אם מדובר בחברה, לא תמיד יהיה צורך להגיע לכדי פירוק חברה חדלת פירעון וניתן יהיה להמשיך להפעיל את העסק תחת תנאים מסוימים ותוך כדי ניהול ההליך.

יתרון נוסף הוא לוח הזמנים (4 שנים) הקצוב להליך וזאת בשונה מהליך פשיטת רגל בו לא הייתה הגבלת זמן, דבר שגרם להליכים ממושכים וסרבול חיי החייבים.

הכרזה על חדלות פירעון מצד החייב או מצד הנושה

עקרונית, כל נושה רשאי להגיש בקשה להכריז על חייב חדל פירעון ולפתוח נגדו בהליך חדלות פירעון (סמכות זו שמורה גם ליועץ המשפטי לממשלה), אך לא כל חייב רשאי לבקש בהליכי חדלות פירעון. למעשה, תוכנית זו תתאים רק לחייבים בעלי מצב כלכלי מורכב, שהוצאותיהם עולות על הכנסותיהם, כך שהסבירות שהם בכלל יצליחו להשיב את חובותיהם היא נמוכה מאוד.

חדלות פירעון
הגשת בקשה לחדלות פירעון

אופן הגשת הבקשה

הבקשה להפוך לחדלי פירעון נקראת "בקשה לפתיחת הליכים", והיא מוגשת באופן מקוון. עם אישור הבקשה יינתן צו פתיחת הליכים הקובע את כל תנאי התוכנית שנקבעו לחייב. בקשה זו מכילה כמה וכמה פרקים אותם יידרש המבקש למלא בפירוט ובדיוק רב. לאור מורכבות הטופס, מומלץ למלא אותו מול עורך דין חדלות פירעון מיומן.

כמו כן, יש לעמוד בדרישות הסף המתירות את הגשת הבקשה: מרכז חייו של המבקש נמצא בישראל או שהוא מחזיק בנכסים/ עסקים ישראליים במועד הבקשה, גילו מעל 18 וסך חובותיו (מעל 50,000 ש"ח) הכולל גדול מסך הכנסותיו הכולל.

עם קבלת הבקשה, היא תנותב לגורם המטפל המוסמך עבורה ובהתאם לגובה החובות:

סכום חובות נמוך מ-150,000 ₪ – הליך חדלות הפירעון יתנהל בהוצאה לפועל.

סכום חובות גבוה מ-150,000 ₪ – הליך חדלות הפירעון יתנהל בבית משפט השלום המצוי באזור מגורי החייב.

בבקשות חדלות פירעון שהוגשו מטעם הנושה, נדרש סכום חובות גדול מ-75,000 ₪ לכל הפחות.

קבלת צו פתיחת הליכים

עם ניתוב הבקשה לגורם המוסמך עבורה, ייאספו מצידו כל הפרטים אודות המצב הכלכלי ובמטרה להחליט האם יתקבל צו פתיחת הליכים. תשובה סופית בנושא תינתן לאחר כחודש, במהלכו החייב נדרש לשתף פעולה מוחלטת ולהגיש כל טופס שביקשו ממנו.

צו פתיחת ההליכים יכיל בתוכו פרטים רבים, ביניהם סכום התשלום החודשי אותו החייב יתבקש לשלם מכאן והלאה לקופת הנשייה, את ההגבלות השונות שמוטלות עליו עד שישלים את ההליך ויקבל ממנו הפטר וכן את מינויו של נאמן המוסמך לפקח ולנהל את ההליך מול החייב.

הנאמן נדרש לקבל מהחייב דיווחים שוטפים על הוצאותיו והכנסותיו והוא יעביר את המלצותיו עד 9 חודשים מיום צו פתיחת ההליכים לממונה על הליכי חדלות פירעון שיגיש לבית המשפט תוך 60 ימים המלצה לתכנית שיקום כלכלי, כך ששיתוף הפעולה עם הנאמן בכל שלב הכרחי וחשוב ביותר.

מתי יש לפנות לעורך דין המתמחה בחדלות פירעון

אם הגעתם למצב של "אין ברירה" או שקיבלתם מנושה הודעה על פתיחת הליכי חדלות פירעון כלפיכם, זה הזמן להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון, שיציג בפניכם את כל האפשרויות והזכויות הנובעות מהמצב ובהלימה לאינטרסים האישיים שלכם. משרד עורכי הדין קארין ישראל מתמחה בדיני חדלות פירעון ופועל לייצוג לקוחותיו בהצלחה בכל שלבי ההליך, עד לקבלת ההפטר המיוחל. להתייעצות ולהכוונה בנושא, פנו אלינו ונשמח לסייע לכם.

חדלות פירעון ושיקום כלכלי מחליף בשנים האחרונות את הליך פשיטת הרגל הוותיק ומאפשר לחייבים להיפרע מחובותיהם עד לקבלת הפטר.

הדבר אפשרי רק מסכום חובות של 75,000 ₪ ובאמצעות הגשת בקשה מתאימה מצד החייב או אחד הנושים שלו. בהתאם להיקף החוב, תנותב הבקשה להמשך טיפול במערכת ההוצאה לפועל או בבית המשפט.

הליכי חדלות הפירעון נמשכים 4 שנים, במסגרתם יש לשלם מידי חודש סכום קבוע לקופת הפירעון, לדווח בשוטף על הוצאות והכנסות ולשתף פעולה עם כל התנאים וההגבלות שקובעת התוכנית, כולל איסור יציאה מהארץ, הפיכה לחשבון מוגבל בבנק, מימוש נכסים לצורך מקסום החזר החובות ושיתוף פעולה מלא עם דרישות הנאמן.

חייב שהשלים את כל חובותיו כנדרש, יקבל הפטר חלקי או מלא מיתרת חובותיו ויוכל לצאת כעת לדרך כלכלית חדשה ללא חובות נוספים וללא "אות קלון" המלווה אותו.

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?