חדלות פרעון

חדלות פרעון (פשיטת רגל)

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח -2018 נכנס לתוקפו ביום 15.9.2019 והוא מסדיר את הליכי חדלות פירעון.
לגבי חייב שהוא יחיד (כלומר, אינו תאגיד) חוק חדלות פירעון מחליף את פקודת פשיטת הרגל.

מטרות החוק:

  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב
  • להגדיל את שיעור החוב שיקבלו הנושים
    לקדם את שילובו של החייב מחדש בחיי הכלכלה

חדלות פירעון הוא מצב בו החייב אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו במועדם, בין אם מדובר בהתחייבויות קיימות או התחייבויות מותנות ועתידיות.

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של יחיד ינוהלו ע"י שני גופים:

מערכת ההוצאה הוצאה לפועל – בהליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב נמוך מ-150,000 ₪., ההליך התנהל בלשכות הוצאה לפועל שיועדו לכך.

הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים – בהליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב גבוה מ-150,000 ₪, ההליך יתנהל בבתי משפט השלום שיועדו לכך.

חדלות פרעון
חדלות פרעון

הליך חדלות פירעון הוא הליך קריטי בחייו בכלכליים של האדם ועל כן רצוי להיות מיוצג ע"י עורך דין מנסוה בתחום חדלות פירעון.

ייעוץ וליווי משפטי לחדלות פרעון עם עורכת דין קארין ישראל

אם אתם קיבלתם החלטה להכריז על עצמכם כחדלי פרעון, בין אם זה כבעלי עסק ובין אם זה כאנשים פרטיים, זה הזמן לפנות לליווי משפט! עורכת דין קארין ישראל מציעה לכם ייעוץ וליווי

משפטי לכל שלבי התהליך לחדלות פרעון. עם ניסיון רב וידע עצום בתחום דיני חדלות פרעון, עורכת דין קארין ישראל תנחה אתכם עד לסגירת התהליך בצורה מוחלטת!

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
דילוג לתוכן