עורך דין הוצאה לפועל

במסגרת תפקידה של רשות האכיפה והגבייה, מבוצעת אכיפה של החלטות שיפוטיות כמו פסקי דין וחובות שנצברו עקב חיובים שלא שולמו בזמן כמו שטרות, משכנתאות, דוחות ועוד. מכיוון שתפקידה של המערכת איננו לספק הכרעה בנושא אלא רק לבצע את הליכי הגבייה, חשוב שיהיה לצידכם עורך דין הוצאה לפועל שיוכל להביא אתכם למטרה – בין אם כזוכים […]