בדיקת חייב מוגבל באמצעים

רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב בתיק הוצאה לפועל, כחייב מוגבל באמצעים, אם נוכח כי החייב אינו יכול לעמוד בהחזר החוב וזאת על פי התנאים הקבועים בחוק ההוצאה לפועל,תשכ"ז-1967.

החל מיום 15/09/19 לא ניתן יהיה להכריז על חייב כמוגבל באמצעים במסגרת תיק הוצאה לפועל אלא במסגרת תיק חדלות פירעון בלבד. יחד עם זאת, לגבי חייב שהוכרז קודם לכן כחייב מוגבל באמצעים, ההכרזה תישאר בעינה ואינה תתבטל, אלא אם יחליט רשם ההוצל"פ אחרת בהחלטה מפורשת.

הפיכת חייב למוגבל באמצעים

כל אדם שצבר חובות שאין ביכולתו להמשיך לפרוע, עשוי להיות מוכרז כמוגבל באמצעים. הכרזה זו כפופה לפנייה מתאימה להוצאה לפועל והשלכה מרכזית באמצעותה יבוצע לחייב איחוד תיקים, בתום חקירת יכולת שתבוצע לו.

הגדרתו של חייב כמוגבל באמצעים מקפלת בתוכה גם צו עיכוב יציאה מהארץ, חשבון בנק מוגבל (חסימת האפשרות להחזיק ולכבד שיקים), הגבלה על החזקה ושימוש בכרטיסי אשראי והעדר האפשרות להקים ו/או לנהל חברה, למעט באישור מיוחד מראש הוצל"פ. אנשים שיש להם עניין עם החייב, יכולים לבצע בדיקה על שמו ברשימת המוגבלים באמצעים של הוצאה לפועל, על מנת לאפיין את מצבו במקרה שהדבר משפיע עליהם במובן העסקי-כלכלי.

יחד עם זאת, חייבים רבים מעדיפים שיוכרזו כמוגבלים באמצעים, מכיוון שהדבר יגן עליהם מפני הליכי גבייה נוספים מצד הזוכים. בנוסף, לא יתרחש בשום אופן תעדוף של נושה על פני האחר בהליך החזר החובות ולא תחול התמודדות מול נאמן שעוקב ומפקח על פעילות החייב.

 

זהותו של המוגבל באמצעים

על פי סעיף 69(א) לחוק הוצאה לפועל, חייב יוכרז כמוגבל באמצעים אם וכאשר הוא עומד בתנאים הבאים:

  • החייב הגיש בקשה לפריסת החוב (החוק מקציב פריסה לשנתיים עבור חובות של 20,000 ₪ ומטה, שלוש שנים עבור חובות של 100,000 ₪ ומטה וארבע שנים עבור חובות של 100,000 ₪ ומעלה – כולל ריביות והפרשי ההצמדה עד למועד ההכרזה על מוגבל באמצעים בפועל).
  • החייב חתם על כתב ויתור סודיות המאפשר להתחקות אחר נכסיו.
  • בתום הכרזתו של החייב מוגבל באמצעים, תועבר על כך הודעה לזוכה.
  • החייב עבר חקירת יכולת שכללה הצגת תיעוד פיננסי, מסמכים רלוונטיים וטענות הן מצד החייב עצמו והן מצד ראש ההוצאה לפועל. עם השלמת החקירה, יתקבל צו תשלומים רלוונטי, במסגרתו נקבעה גם הגדרת מוגבל באמצעים.

 

משמעות הכרזת חייב מוגבל באמצעים

חייב שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים יירשם במרשם החייבים המוגבלים. הרישום יימחק רק לאחר תשלום החוב או שינוי הגדרתו כחייב מוגבל באמצעים או על פי החלטת רשם ההוצל"פ. בתקופת ההכרזה עומדות תלויות מספר הגבלות נגד החייב שאינן מתבטלות כל עוד ההכרזה עומדת בעינה, כגון: עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק ישראל ועוד.

בדיקת חייב מוגבל באמצעים

ביטול הכרזת חייב מוגבל באמצעים

חשוב לדעת כי ניתן לבטל את ההכרזה על חייב מוגבל באמצעים ומחיקתו ממרשם החייבים המוגבלים, משמעות הדבר היא כל ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת ההכרזה יבוטלו גם הן וזהו השלב הראשון ביציאת החייב לחיים חדשים נטולי חובות. ישנן מספר דרכים אפשריות לבטל את ההכרזה ולשם כך מומלץ לשכור שירותי עו"ד מנוסה בתחום ההוצל"פ, בכדי למנוע מצב בו בקשת החייב תסורב והוא ייאלץ להמשיך לחיות עם ההגבלות מכח ההכרזה.

 

בדיקת חייב מוגבל באמצעים דרך מרשם הוצאה לפועל

חייבים שהוכרזו כמוגבלים, יביאו לכך שפרטיהם יירשמו במרשם מתאים של רשות ההוצאה לפועל ושפתוח לציבור. ניתן לחפש חייבים דרך המרשם ולהעביר שאילתא בנושא דרך אתר הוצל"פ. רישום החייב מכיל את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, הכתובת, משלח היד, תאריך ההכרזה כמוגבל באמצעים, מספר התיק בהוצאה לפועל בו בוצעה ההכרזה וגובה החוב.

מהמרשם הזה כל אחד יכול לקבל את הנתונים המתאימים, כמובן בכפוף להזנת מספר תעודת הזהות של החייב ורישום של כמה פרטים מזהים בנוסף. הרישום יימחק מהמערכת רק לאחר פירעון החוב, אם ההכרזה בוטלה או אם רשם הוצל"פ הורה על כך מכל סיבה שהיא.

 

האם יש בהכרזה על מוגבל באמצעים גם יתרון?

לרוב, הכרזה על מוגבל באמצעים מתקבלת כאשר ברור לרשויות הגבייה כי אין באפשרותו של החייב לעמוד מבחינה כלכלית בהחזר חודשי גבוה של חובותיו. לאור זאת, רשם ההוצאה לפועל יקבע את גובה הסכום החודשי ובהתאם לנתוני חקירת היכולת. בדרך כלל צו התשלומים הנלווה להכרזה מכיל תשלום נמוך משמעותית מהצו המוטל באיחוד תיקים.

היתרון לחייבים מוגבלים באמצעים הוא שכל עוד הם עומדים בתנאים, לא יינקטו נגדם הליכים נוספים כמו עיקול המשכורת או חשבון הבנק. באופן הזה, ניתן יהיה להשתקם כלכלית בצורה יעילה יותר, תוך החזר הדרגתי ונוח יחסית של החוב.

יחד עם זאת, צריך לזכור כי בדיקת חייב מוגבל באמצעים עלולה להימשך כמה שנים טובות, ככל שהחוב משמעותי וההחזר החודשי שלו מאוד נמוך. כמובן שבמהלך תקופה זו החייב ממשיך להיות נתון לכלל ההגבלות שנקבעו לו עד לפירעון החובות.

 

ליווי משפטי לגביית חובות דרך משרד עו"ד קארין ישראל​

אם ביצעתם בדיקת חייב מוגבל באמצעים וברור לכם כבעלי חוב או כחייבים כי צריך לפעול הלאה בנושא כדי לשמור על אינטרסים וזכויות, להתמודד עם סוגיה משפטית או לייעל את תהליך החזר החובות, אתם מוזמנים לפנות כבר עכשיו למשרדה של עורכת דין קארין ישראל הנחשב לאחד ממשרדי עורכי הדין המקצועיים ביותר בתחום גביית החובות עם ניסיון רב בייצוג וליווי מאות חברות במשק הישראלי.

חייב מוגבל באמצעים הוא אדם בעל מספר תיקים פתוחים בהוצאה לפועל, שהגיע לכדי העדר יכולת כלכלית להמשיך להחזיר את חובותיו, כך שרשם ההוצאה לפועל יקבע לגביו מחדש את גובה התשלום החודשי ותקופת התשלומים, בכפוף להגבלות כמו חשבון מוגבל, איסור שימוש בכרטיסי אשראי וצו עיכוב יציאה מהארץ.

לרשות האכיפה והגבייה אזור ייעודי באתר האינטרנט, המכיל מרשם מוגבלים באמצעים דרכו ניתן להתעדכן. יש להצטייד בסיסמה למערכת ההזדהות הלאומית ולאחר מכן לגשת אל מאגר המוגבלים באמצעים. כאן יש להזין מספר פרטי זיהוי כמו מס' תעודת הזהות של החייב כדי לצפות בנתוני החוב ופרטי התיק בהוצל"פ.

כן. אדם שמבין כי אין באפשרותו לפרוע את חובותיו ושלא יוכל להצטרף לאיחוד תיקים הדורש תשלום של 3% מגובה החוב כמקדמה, יכול לבקש הכרזה כמוגבל באמצעים. מן הצד השני, גם הנושים של החייב רשאים להגיש בקשה דומה לרשם ההוצאה לפועל.

אם לאור בדיקת חייב מוגבל באמצעים אתם מבינים שעליכם לפעול לקידום התיק או להסיר את ההגבלה, כחייבים או כזוכים, מומלץ לפנות לעורך דין לבדיקת הדרך הטובה ביותר לעשות זאת על כלל השלכותיה.

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?