גביית חובות

למרות שהפגנתם יחס הוגן, תקין, ראוי ואפילו מתון, הגורם שאמור היה לשלם לכם פשוט לא עושה זאת. כיצד תפעלו בנדון? הליכי גביית חובות לעתים מסתיימים על הצד האיכותי והמהיר הודות לטיפול הנכון, אך לעתים נתקלים בשורה של מורכבויות הדורשות מיומנות ומקצועיות בלתי מתפשרים. מיד תגלו כיצד ניתן לגבות את חובכם ביעילות רבה ומה עושים כאשר המאמצים שלכם לא נושאים פרי.

כללי אצבע בהליכי גביית חובות

כולנו מתייחסים ביראת כבוד למשאב הכלכלי ולכן לא רק שאי התשלום והקושי לגבות אותו יוצרים בעיה תזרימית, אלא שכל אקט של התעלמות או התחמקות כלפינו נתפס כפגיעה אישית ממש, מה שגורם לחלק גדול ממאמצי הגבייה לעלות על שרטון.

הדבר מביא לא פעם להחרפת היחסים בין זוכים וחייבים, באופן שמרחיק עוד יותר את השלמת הגבייה ואף מכניס אתגרים חדשים לקלחת, כמו למשל היעלמותו המתסכלת של אדם בעל חוב פתוח, או ניסיונותיו לצבור ראיות שמבססות את טענותיו להימנעות מתשלום.

ולכן כבר בפתחו של מאמר זה, חשוב להדגיש כי גביית חובות אמורה להתבצע כאקט של חוכמה ולא מתוך אימפולסיביות. עליה לציית לכללים ולהוראות החוק "לפי הספר" כדי למנוע פגיעה בזכויות המשפטיות שלכם ולצעוד בהדרגה ככל שהחוב נותר בעינו. יש להימנע בכל תוקף משימוש באלימות סחיטה, התניה או כפייה על מנת לגבות את חובכם כראוי ולהימנע מטעויות שיעלו ביכולתכם לגבות את החוב ואף להפסיד אותו.

 

התשלום חזר, הלקוח לא שילם. מה עושים?

בראש ובראשונה כאשר נוצרת בעיה בגביית החוב, יש לעיין בהסכם שנערך מול אותו גורם ולהבין אילו פעולות מתוכו בוצעו ואילו לא. הסכם זה עשוי להיות כתוב כחוזה, או מנוסח במייל, תזכורת, הודעת סמס ובהחלט גם בעל פה, המהווה חוזה לכל דבר ועניין.

כעת יש לבחון את טיב והיקף העבודה או השירות שניתנו ולאסוף לגביהם ראיות: התכתבויות, צילומים, תוצרים, מכתבי תודה, סמסים וכל הבעת אישור לכך שהעבודה הושלמה והלקוח שבע רצון ממנה, מאשר אותה ואף מודע לחוב שלו.

אם כלל החומר נבדק ונמצא תקין, מומלץ לאפשר לעורך הדין המטפל לחייג לחייב ולהבהיר לו כי הגבייה הועברה אליו, המידע המלא לגבי החוב מצוי מולו והוא ממליץ להסדיר את החוב לאלתר, לפני שינקטו הליכים משפטיים. שיחה פשוטה וקצרה שכזו לעתים מביאה לפתרון מוחלט לבעיה ובכך חוסכת משאבים ומאמצי המשך רבים.

אם השיחה לא עזרה והחוב עדיין לא הוסדר, יישלח לחייב מכתב התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים. מכתב זה מפרט את הפעולות שבוצעו ונותרו ללא תמורה, את גובה החוב ומרכיביו וכן את העובדה כי יינקטו הליכי גבייה אם החוב לא יטופל עד לתאריך מסוים.

גביית חובות

תביעה על סכום קצוב

ככל שגובה החוב מגיע עד 75,000 ₪ ומעלה ובין הצדדים יש הסכם כתוב המאפשר לחשב במדויק את גובה החוב הכולל, מכתב ההתראה יהיה בניסוח יחסית סטנדרטי לתובענות בסכום קצוב. מכתב זה ישמש כמובן לראיה בהמשך, אם וכאשר יהיה צורך לפתוח תיק בהוצאה לפועל ושהדבר יתאפשר ללא הליך מקדים לכך בבית משפט.

גם כאשר קיים בידי הזוכה שיק חוזר או שטר חוב ועליהם חתימת החייב, ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל ללא צורך בהליך משפטי קודם ובמקרה כזה גם ללא צורך במכתב התראה. עצם השטר מהווה פסק דין ולכן הדרך היחידה בה החייב יוכל להסתייג מתשלום ההתחייבות ממנו היא בהגשת התנגדות לביצוע שטר.

כאשר אין בידי הזוכה שטר אך התנאים לא מאפשרים להגיש תובענה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, יש צורך לתבוע בבית משפט ולהציג את כל הטענות והראיות שמראות את סירוב החייב לשלם על אף חובתו לעשות כן (לאור ביצוע העבודה, מסירת תמורה וכיוצ"ב).

 

פתיחת תיק גבייה בהוצאה לפועל

כל תיק שנפתח בהוצאה לפועל ושנשלחה ממנו אזהרה לחייב מטעם רשם הלשכה, יוכל להתנהל בהליך גביית חובות מכאן והלאה דרך צווים, הגבלות ועיקולים שיוטלו על החייב:

  • עיקול חשבון הבנק, משכורת, קרן השתלמות, קופת גמל, פנסיה ועוד.
  • עיקול נכסי מקרקעין ורכבים
  • עיקול מיטלטלין
  • הגבלות על יציאה מהארץ, קבלת/ חידוש דרכון, קבלת/ חידוש רישיון נהיגה, לקוח מוגבל בבנק (הגבלה על החזקת שיקים וכרטיסי אשראי), הגבלה על ייסוד תאגיד.
  • צו הבאה לחייב
  • ועוד.

תיק ההוצאה לפועל מכיל כידוע גם ריבית שמתפיחה את החוב ככל שימשיך להישאר בעינו. מלבד אותה הריבית מתווספים לתיק גם תשלומי אגרה, קרן הוצאות, קרן שכ"ט עורך דין ועוד.

 

חשיבות הייצוג המשפטי בהליכי גביית חובות

פעמים רבות נתקלים עורכי דין מתחום הגבייה בהליכים שעלו על שרטון כתוצאה מהתנהלות בלתי רצויה של מי מהצדדים ושחיבלה בסופו של דבר במאמצי הגבייה ואף גרמה להפסד החוב. חשוב להבין כי מאבקים כספיים ראויים מנוהלים בחכמה ובהדרגה, תוך שמירה על כללי אסור ומותר במסגרת כל תהליך ובהיצמדות לפרקטיקות משפטיות מוכחות.

כאשר הזוכה מחליט לפעול על דעת עצמו בהליך הגבייה כבר מראשית הדרך, הוא עלול לאבד חלק מהותי מהראיות הרלוונטיות, או לעשות דבר מה שיחבל בסיכויי המקרה אם יגיע בהמשך הדרך לבית המשפט או להוצאה לפועל. ולכן הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם גביית החוב, כל חוב, תהיה באמצעות ליווי משפטי מאת עורך דין גביית חובות מומחה, מיומן ומנוסה ביותר.

עורך דין שפועל בתחכום ובמקצועיות, יוכל להעניק טיפול איכותי, יצירתי ואף מהיר ביותר לכל דורש, בכל הליך כספי קטן או גדול ומורכב, לכל לקוח פרטי ועסקי, לרבות חברות ותאגידים בכל גודל.

 

חייבים לכם כסף? תנו לנו לפעול בשמכם

משרד עו"ד קארין ישראל מייצג כבר שנים רבות לקוחות פרטיים ועסקיים תוך שימוש בבקיאות, תחכום והתמדה, המאלצים גם את הסרבן שבחייבים להבין כי מוטב שיפרע את חובו ויסדיר אותו עד תום בהקדם האפשרי. מחלקת הגבייה של משרדנו פועלת באמצעים מתקדמים על מנת לסייע לזוכים באיתור חייבים ולהטיל עיקולים מיידיים, הגבלות או צווים לטובת גבייה מהירה וחלקה.

כמשרד עורך דין הוצאה לפועל מנוסה מאוד, אנו שומרים על עקרון השקיפות המלאה באופן שמאפשר לכל לקוחותינו להבין מה מתרחש בכל שלב בתיק בטיפולנו, מה כבר נגבה, מה נעשה ומה הצפי להשלמת הגבייה. גם כאשר מדובר בדיון להסדר חוב שמתגבש בין החייב ללקוח, אנו נוודא בכל שלב כי הוא תואם את הצרכים והדרישות של הלקוח.

הבקיאות המשפטית והחשבונאית של משרד עורכי הדין קארין ישראל, לצד המומחיות בהליכי גבייה לסוגיהם, תאפשר לנו לנקוט בצעדים משפטיים מנצחים ללא דיחוי ובהצלחה יתרה, בהתאם לכל מקרה ולכל סוג ספציפי של חייב.

גביית חובות היא מלאכת איסוף וניתוח נתונים מאומצת, במסגרתה נפעל כלפי לקוחותינו בהגינות, שקיפות וחוקיות מוחלטת, הישענות על הדין הרלוונטי ביותר והמצב המשפטי הספציפי לאותו מקרה. יחד עם הלקוח נוכל לבחור באסטרטגיה המשפטית הטובה ביותר להביא לסיום מוצלח של הליכי הגבייה.

אם נקלעתם לסיטואציה שבמסגרתה חייב מסרב לשלם את שמגיע לכם, מספר סיפורים או מתחמק, משרדנו לרשותכם ואנו נדאג שתקבלו את כספכם במהירות המרבית. לתיאום פגישת התייעצות פנו אלינו כבר עכשיו.

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?